Trả lời câu hỏi trước báo cáo của tổ chức Freedom House cho biết Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm quốc gia không có quyền tự do, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 cũng như nhiều văn bản pháp luật liên quan.

Trong những năm qua, Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để triển khai nhiều biện pháp cụ thể, đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền công dân, tích cực tham gia hợp tác quốc tế về quyền con người.

Người phát ngôn dẫn một ví dụ điển hình là trong khuôn khổ Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ lần thứ III của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc vào năm 2019, các nước quan tâm đã tham gia đông đảo tại phiên họp.

Đại đa số ý kiến các nước đã đánh giá cao nỗ lực và thành tựu, ủng hộ cách tiếp cận, cũng như các kiến nghị có tính chất xây dựng của Việt Nam.

Trần Thường

Việt Nam ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Việt Nam ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thông báo việc Việt Nam, với tư cách ứng cử viên của ASEAN, tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.