- Một trong những giải pháp làm trong sạch lực lượng công an trong thời gian tới được Bộ Công an đưa ra là siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm sai phạm, không né tránh, bưng bít thông tin trong xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ.

'Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an là bài học quý'

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 của Ban Dân nguyện vừa gửi đến các ĐBQH cho biết, cử tri tỉnh Bình Dương bày tỏ quan ngại về một số cán bộ cấp cao của ngành công an vừa qua mắc sai phạm dẫn đến bị truy tố, bắt giữ.

"Cử tri kiến nghị ngành công an cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cán bộ ngành công an từ TƯ đến địa phương nhằm làm trong sạch lực lượng công an nhân dân, lấy lại niềm tin của nhân dân với lực lượng công an", báo cáo nêu rõ.

Xử lý không bao che, không có ngoại lệ

Trả lời cử tri, Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý cán bộ luôn được Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, đại đa số cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, nhiều tấm gương đã anh dũng hi sinh, bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh; đoàn kết nội bộ được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số trường hợp cán bộ, chiến sĩ bị suy thoái về đạo đức lối sống, không thực hiện đúng các quy định của Bộ về quy chế, quy trình công tác, về quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an.

Cá biệt có những trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật phải tước danh hiệu Công an nhân dân, khởi tố, bắt giam, thậm chí, có trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, danh dự của lực lượng.

“Quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an rất cụ thể và kiên quyết đối với hành vi sai phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Mọi hành vi sai phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, khách quan, bình đẳng trước pháp luật, dù người đó ở cương vị công tác nào, không bao che, không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, Bộ Công an khẳng định.

Thực tiễn trong thời gian qua, Bộ Công an đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xác minh, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Việc xử lý làm nâng cao uy tín của lực lượng Công an nhân dân, thực hiện các nghị quyết của Đảng, kịp thời ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, củng cố niềm tin, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần đấu tranh với tội phạm, thế lực thù địch tuyên truyền, xuyên tạc sai về lực lượng.

Tinh lọc đội ngũ 

Đồng thời, Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an cũng chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm của cán bộ, chiến sĩ. Trong đó có tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện đúng quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh tinh giản biên chế, kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng những cán bộ yếu về phẩm chất, năng lực, trình độ và cán bộ thoái hóa, biến chất.

Cùng với đó, ngành công an tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn lực lượng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ sai phạm, thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng; không né tránh, bưng bít thông tin trong xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ, không bao che cho các hành vi sai phạm.

Ngoài ra, ngành công an cũng hứa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công tác cán bộ trong toàn lực lượng, bảo đảm phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, chuyển đổi vị trí công tác khi có dư luận, dấu hiệu không tốt, nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý các sai phạm và tinh lọc đội ngũ cán bộ ở Công an các cấp.

Thượng tướng Trần Việt Tân bị xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Trần Việt Tân bị xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng kỷ luật xóa tư cách Thứ trưởng Công an giai đoạn 2011-2016 đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt

Bị cáo Phan Văn Vĩnh nghẹn ngào nhận trách nhiệm, ân hận và day dứt

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Phan Văn Vĩnh nói rất thấm thía, ân hận và day dứt khi để vụ việc này xảy ra.

Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Thu Hằng