Công an tỉnh Kon Tum vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

'Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an là bài học quý'

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm nhân sự công an 3 tỉnh

Kon Tum có nữ Phó giám đốc Công an
Bộ Công an bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum

Đại tá Hoàng Đức Lừng, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Thượng tá Trần Thị Thu Phước, Trưởng Công an huyện Kon Rẫy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

Quyết định tổ chức nhân sự của Bộ Công an

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an cũng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy.

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về công tác điều tra hình sự. Theo dõi, tổng hợp tình hình điều tra, hoạt động của các loại tội phạm hình sự theo thẩm quyền và hướng dẫn các hoạt động về công tác điều tra của Cơ quan CSĐT các cấp.

Văn phòng Cơ quan CSĐT có trách nhiệm tổ chức thẩm định một số vụ án và trực tiếp điều tra các vụ án theo thẩm quyền được phân công; kiểm tra hướng dẫn lực lượng CSĐT; thực hiện công tác tương trợ tư pháp; theo dõi, hướng dẫn kiểm tra công tác truy nã, truy tìm và thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự theo quy định.

Cục Công nghiệp an ninh (CNAN), Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác cuối năm 2018.

Cục CNAN có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý nhà nước về CNAN, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập có thu, cơ sở sản xuất trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND, trực tiếp quản lý các doanh nghiệp CAND.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý Cục CNAN cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị theo nghị định của Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, sắp xếp bố trí đội ngũ từ lãnh đạo, chỉ huy cho đến cán bộ chiến sĩ; kiện toàn Đảng ủy và UB kiểm tra Đảng ủy Cục và các doanh nghiệp trực thuộc.

Bộ Công an tinh gọn được, nơi khác chẳng có cớ nói không

Bộ Công an tinh gọn được, nơi khác chẳng có cớ nói không

Chỗ được xem là khó và nhạy cảm trong sắp xếp tổ chức bộ máy như Bộ Công an đã làm được thì nơi khác không có cớ gì để nói không.

Bỏ 6 Tổng cục, giảm 125 Cục còn 58: Bộ Công an đi tiên phong

Bỏ 6 Tổng cục, giảm 125 Cục còn 58: Bộ Công an đi tiên phong

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, với việc bỏ 6 tổng cục và nhiều cục, phòng, Bộ Công an đã tiên phong tinh giản bộ máy.

Điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh Công an

Điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh Công an

Bộ Công an vừa tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 6 cơ quan Công an trung ương, địa phương.

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Bộ máy Bộ Công an được sắp xếp, thay đổi lần này mang lại bước chuyển lớn, ấn tượng thật sự cho hệ thống hành chính nước ta.

Theo VGP