Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, trong ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị lần thứ 2
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII khai mạc sáng ngày 8/3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Bộ Chính trị trình phương án nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Sau đó, các đại biểu về tổ thảo luận Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Bộ Chính trị trình phương án nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước
Trung ương biểu quyết thông qua chương trình làm việc

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ thảo luận về việc kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thu Hằng

Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu nhân sự ứng cử Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Bộ Chính trị xin trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.