Sáng nay, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã thông báo Quyết định và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 của Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện 2 Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa 12 là Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đối với 10 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, bao gồm các Thành ủy, Huyện ủy và Đảng ủy các đơn vị Hải quan, Công an, Biên phòng, Than Quảng Ninh. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2019.

Bộ Chính trị thông báo kiểm tra 10 tổ chức Đảng tại tỉnh Quảng Ninh
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ tiến hành kiểm tra các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tháng 7/2019

Đánh giá Quảng Ninh là địa phương có nhiều điểm sáng trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, ông Võ Văn Thưởng khẳng định: “Đây là đợt kiểm tra để chúng ta coi việc thực hiện các Nghị quyết trong thời gian qua có những cách làm nào hay, mới, kinh nghiệm nào có thể nhân rộng để tổng kết, đánh giá, trên cơ sở đó có gì còn vướng mắc khó khăn có thể tháo gỡ cho Quảng Ninh, đồng thời rút ra kinh nghiệm chung cho toàn quốc để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo”.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu các tổ chức Đảng của tỉnh Quảng Ninh tự kiểm tra, có báo cáo chắt lọc và phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra. Với việc Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước thí điểm mô hình tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan truyền thông báo chí, Đoàn cũng sẽ có buổi làm việc chuyên sâu để tìm hiểu, xem xét các kinh nghiệm cách làm hay cũng như trao đổi, góp ý để nâng cao hiệu quả hoạt động thời gian tới.

Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Theo VOV