- Theo Quy định 105, Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

Quy định 105 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Bộ Chính trị vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành có quy định rõ chức danh cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định hoặc phân cấp.

Chủ tịch HĐND, UBND Hà Nội và TP.HCM do Bộ Chính trị quyết

Cụ thể, các chức danh do Bộ Chính trị quyết định ở các cơ quan TƯ gồm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch QH, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh; Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng các ban chỉ đạo do Bộ Chính trị thành lập, Thành viên Đảng đoàn QH, Ban cán sự đảng Chính phủ.

Bộ Chính trị cũng quyết định các chức danh: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ; trưởng các ban của TƯ Đảng; Chánh Văn phòng TƯ Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH- Chủ nhiệm VPQH.

Ngoài ra, các chức danh: Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng VKSND tối cao; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cũng do Bộ Chính trị quyết định.

Đối với các tỉnh, thành phố và đảng ủy khối trực thuộc TƯ, Bộ Chính trị quyết định các chức danh Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc TƯ; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, TP.HCM.

Đối với quân đội và công an, Bộ Chính trị quyết định các chức danh: Ủy viên Quân ủy TƯ, ủy viên Đảng ủy Công an TƯ; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Bộ Chính trị xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm đối với các nhân sự này và phong hoặc thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân cho các nhân sự giữ chức vụ thấp hơn.

Bộ Chính trị quyết định việc thăng quân hàm Đại tướng
Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chúc mừng Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tại lễ công bố quyết định thăng quân hàm Đại tướng tháng 10/2015

Ban Bí thư phong hoặc thăng quân hàm Trung tướng, Thiếu tướng

Còn Ban Bí thư chỉ định Ban cán sự đảng các cơ quan: VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ.

Ban Bí thư cũng chỉ định các Đảng đoàn: MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, VCCI.

Khi cần thiết, Ban Bí thư chỉ định quyền bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ.

Ban Bí thư cũng quyết định các chức danh: Phó trưởng ban của TƯ Đảng; Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; phó trưởng các ban chỉ đạo do Bộ Chính trị thành lập (trừ đối tượng Bộ Chính trị quản lý).

Các chức danh Trợ lý của: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch QH, Phó Thủ tướng; chuyên gia cao cấp cũng do Ban Bí thư quyết định.

Ngoài ra, Ban Bí thư cũng quyết định chức danh Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự đảng của: VKSND Tối cao, TAND tối cao, Kiểm toán Nhà nước; bí thư ban cán sự đảng các bộ và cơ quan ngang bộ; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng đoàn: MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bí thư ban cán sự đảng các cơ quan thuộc Chính phủ.

Các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, phó chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Phó Tổng Thư ký QH; Phó Chủ nhiệm VPQH; trưởng các ban thuộc Ủy ban Thường vụ QH; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ QH; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Phó Chủ nhiệm VPCP; Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, Phó Chánh án TAND Tối cao; Tổng Giám đốc: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ cũng do Ban Bí thư quyết định…

Đối với các tỉnh, thành phố và đảng ủy khối trực thuộc TƯ, Ban Bí thư quyết định chức danh Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc TƯ; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội và TP.HCM); Trưởng đoàn ĐBQH của tỉnh, thành phố.

Với quân đội, Ban Bí thư quyết định chức danh: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Chính ủy, chủ nhiệm tổng cục (trừ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị); Chính ủy, tổng cục trưởng; Chính ủy, phó chính ủy; tư lệnh, phó tư lệnh, quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Chính ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Còn với công an, Ban Bí thư quyết định các chức danh: Thứ trưởng Bộ Công an; Tổng cục trưởng; chính ủy, tư lệnh bộ tư lệnh

Ban Bí thư xem xét, quyết định việc phong hoặc thăng quân hàm đối với các nhân sự giữ chức vụ nêu trên và phong hoặc thăng quân hàm Trung tướng, Thiếu tướng, Phó Đô đốc, Chuẩn Đô đốc Hải quân đối với các chức vụ thấp hơn.

Phong hàm Thượng tướng cho 2 Thứ trưởng Công an

Phong hàm Thượng tướng cho 2 Thứ trưởng Công an

Chủ tịch nước trao quyết định phong quân hàm cấp Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an: Nguyễn Văn Thành và Phạm Dũng.

Vị Đại tướng không có nhà riêng

Vị Đại tướng không có nhà riêng

Những biệt thự được cấp, ông đều trả lại cho Nhà nước, quân đội. Lúc nào bên mình ông cũng kè kè một ba lô, bên trong sẵn chiếc võng dù.

Đại tướng Lê Đức Anh và cú chết hụt không thể nào quên

Đại tướng Lê Đức Anh và cú chết hụt không thể nào quên

Chiến tranh là thử thách cao nhất, nghiệt ngã nhất đối với con người... Cú chết hụt ở giờ phút cuối cùng, khi mà chiến tranh sắp kết thúc tôi không thể nào quên được - Đại tướng Lê Đức Anh viết trong hồi ký.

Bức điện của ông Lê Duẩn trong hồi ký Đại tướng Lê Đức Anh

Bức điện của ông Lê Duẩn trong hồi ký Đại tướng Lê Đức Anh

Ngày 1/4/1975, Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền nhận được điện của anh Lê Duẩn truyền đạt nội dung Nghị quyết Bộ Chính trị họp ngày 31/3/1975 - trích hồi ký Đại tướng Lê Đức Anh.

Nhà Đại tướng lung linh hoa nến

Nhà Đại tướng lung linh hoa nến

Hàng trăm ngọn nến bừng lên trong khuôn viên nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội). Rất đông cựu chiến binh và các bạn trẻ cùng nhau tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kỷ niệm hai lần đón Đại tướng Lê Đức Anh về làng cổ Đường Lâm

Kỷ niệm hai lần đón Đại tướng Lê Đức Anh về làng cổ Đường Lâm

Khi chia tay ở cổng làng Mông Phụ, Đại tướng Lê Đức Anh còn lưu luyến mãi không muốn rời - Bí thư xã Đường Lâm xúc động.

Thu Hằng