Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng nay (27/10), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Bộ Chính trị đã có thông báo phân công ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Trịnh Văn Chiến sinh ngày 15/1/1960, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ đối với ông Trịnh Văn Chiến
Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa được Bộ Chính trị phân công tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Đảng bộ Thanh Hóa cần coi trọng và tập trung hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ đối với ông Trịnh Văn Chiến
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, công tác cán bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đại hội còn có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đại hội hãy phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, bám sát các quy định về bầu cử trong Đảng, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm…

Bên cạnh đó, Đại hội cũng xem xét lựa chọn để bầu ra những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân Thanh Hóa tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lê Dương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội tạo thành tứ giác phát triển ở khu vực phía Bắc.