Sáng nay, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Đắk Nông về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Đây là 1 trong 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đi kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết TƯ liên quan đến công tác cán bộ.

Bộ Chính trị lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện tinh gọn bộ máy
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn

Đó là Nghị quyết 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết 18 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 19 về đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Phó chủ nhiệm VPCP Nguyễn Sĩ Hiệp, Phó trưởng đoàn, cuộc kiểm tra nhằm đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và kết quả thực hiện các nghị quyết TƯ.

Từ đó kiến nghị với BCH TƯ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách phù hợp cho phù hợp với thực tiễn và rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết này.

Phát huy vai trò của dân trong giám sát công tác nhân sự Đại hội Đảng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Bộ Chính trị đã thành lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết TƯ trên cả nước. Đây là công việc kiểm tra định kỳ, thường xuyên của Bộ Chính trị.

Đảng luôn quan tâm chăm lo và phát triển đội ngũ cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, là “khâu then chốt” trong công tác xây dựng Đảng, liên quan trực tiếp tới ban hành, thực thi chính sách và biên chế, tinh giản bộ máy.

Bộ Chính trị lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện tinh gọn bộ máy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng đề nghị đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra việc thực hiện và ban hành các văn bản để thực hiện Nghị quyết 26 gắn với việc thực hiện Nghị quyết 18, việc tuyên truyền Nghị quyết, nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ, nâng cao chất lượng các quy định về chống chạy chức, chạy quyền.

Đồng thời, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, công tác nhân sự tại Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, thực hiện việc quản lý cán bộ do các ngành Trung ương quản lý nhưng hoạt động ở địa phương như thuế, hải quan và quản lý thị trường, kho bạc nhà nước...

Về công tác cán bộ, nhân sự trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Đắk Nông quan tâm bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ và đồng bào dân tộc có trình độ và uy tín trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông Lê Diễn cho biết, công tác cán bộ của tỉnh hướng tới phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, xây dựng nông thôn mới, củng cố và phát huy vai trò của đồng bào dân tộc, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên giới...

Ông Diễn yêu cầu Ban Thường vụ, Ban cán sự Đảng các cơ quan được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết TƯ và tham mưu kinh nghiệm thực hiện cũng như các đề xuất, kiến nghị với TƯ về điều chỉnh chính sách công tác cán bộ trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Phước.

Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ một loạt bộ ngành, địa phương

Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ một loạt bộ ngành, địa phương

Bộ Chính trị thành lập nhiều đoàn kiểm tra do các ủy viên Bộ Chính trị làm Trưởng đoàn để kiểm tra công tác cán bộ tại các bộ, ngành và địa phương trên cả nước.

Nguyên Phương