Hôm nay, hội nghị Trung ương 3 bước sang ngày làm việc thứ ba.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong chương 7, 8 Điều lệ Đảng.

Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo nhà nước

Ảnh: TTXVN

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại hội trường.

Ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Ông Phạm Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung trên.

Theo VGP