Chiều 1/12, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khai mạc, bàn nhiều nội dung trọng tâm về công tác Đảng và phục hồi kinh tế trong giai đoạn mới.

Bí thư TP.HCM: Qua ứng phó với dịch, thấy rõ những hạn chế
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nêu các nhóm vấn đề cần tập trung thảo luận, trong đó có vấn đề phục hồi kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch.

Theo ông Nên, năm 2021, TP.HCM đối mặt với đợt bùng phát dịch lần thứ tư với biến chủng Delta lây nhiễm nhanh và nguy hiểm.

TP phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để thực hiện các biện pháp y tế nhằm ngăn chặn dịch bệnh với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân trên hết, trước hết.

Sau gần 5 tháng, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cùng với sự hỗ trợ của cả nước, sự đồng cam cộng khổ, chung tay góp sức của toàn thể nhân dân và cộng đồng xã hội, TP đã từng bước kiểm soát dịch bệnh, trở về trạng thái “bình thường mới”.

“Song chúng ta cũng phải chịu tổn thất không nhỏ về nhiều mặt, nhất là đời sống của một bộ phận nhân dân gặp khó khăn và nhiều người đã không qua khỏi, mặc dù hệ thống điều trị đã cố gắng hết sức”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Qua đó, Bí thư TP.HCM đề nghị hội nghị tập trung cho ý kiến, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, vừa mang tính phổ quát, vừa mang tính thực tiễn, để có thể vận dụng ngay vào quá trình “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với trọng tâm là chiến lược y tế thời gian tới.

Ông cũng yêu cầu tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của TP. Làm rõ khả năng thực tế khi dịch còn tiềm ẩn rủi ro, phức tạp, nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới; những vấn đề liên quan đến xây dựng chính quyền đô thị gắn với triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh; ứng dụng khoa học công nghệ, chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số…

Người đứng đầu Thành ủy cho rằng, các chương trình, kế hoạch, quy hoạch luôn có một khuyết điểm là không thiếu chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động, song tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu. Do đó, ông đề nghị các đại biểu hiến kế về cơ chế tổ chức, điều phối như thế nào để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả và bảo đảm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra.

Phía sau những tấm gương tận tụy vẫn còn người ngại khó

Về nhóm vấn đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, Bí thư yêu cầu các đại biểu nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến. Trước hết là về chủ đề năm của công tác xây dựng Đảng: “Ðẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

Bí thư TP.HCM: Qua ứng phó với dịch, thấy rõ những hạn chế
Các đại biểu thông qua các vấn đề bàn thảo tại hội nghị

Đề xuất các giải pháp, biện pháp, cách làm sáng tạo và hiệu quả nhất để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ; đổi mới thực sự công tác dân vận, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cuối cùng, Bí thư Thành ủy chia sẻ: “Qua công tác ứng phó với dịch bệnh, chúng ta có thể nhìn thấy rõ những hạn chế, bất cập của bộ máy và cán bộ từng cấp, từng nơi, từng lĩnh vực mà bình thường khó thấy. Phía sau những người dũng cảm vì mọi người vẫn còn có người hèn nhát, ích kỷ; phía sau những tấm gương tận tụy vẫn còn có người né tránh, ngại khó”.

Qua đó, ông yêu cầu các đại biểu thảo luận sâu về vấn đề này để khắc phục, hạn chế tư tưởng nói trên.

Hồ Văn

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xây dựng thế trận y tế ứng phó biến chủng mới

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu xây dựng thế trận y tế ứng phó biến chủng mới

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các ngành, các cấp không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch và sẵn sàng xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng mới.