Trả lời báo chí tại họp báo trước Đại hội XIII của Đảng vào chiều 22/1, Phó ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, công tác nhân sự Đại hội XIII có tầm quan trọng đặc biệt.

Dự kiến có 15 - 20% Ủy viên Trung ương khóa mới dưới 50 tuổi 

Theo ông Chính, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ. BCH Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết; đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quy định quan trọng khác.

Trong đó, BCH Trung ương khóa XII đã ban hành kết luận 75 về phương hướng công tác nhân sự khóa XIII.

Bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư 10 - 15%
Phó ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính

Phó ban Tổ chức Trung ương khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao.

Đặc biệt, trong công tác nhân sự, coi trọng chất lượng, đảm bảo phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác nhưng không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

“Công tác nhân sự kỳ này làm rất chặt chẽ, qua thẩm định của nhiều cơ quan có liên quan. Kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện, không xứng đáng vào BCH Trung ương nhưng cũng không bỏ sót người đủ đức, đủ tài trong Đảng, trong nhân dân”, ông Chính nhấn mạnh.

BCH TƯ khóa XIII bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ. Hội nghị Trung ương 13, 14, 15 đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách giới thiệu BCH Trung ương khóa XIII.

Theo kết luận 75, BCH Trung ương khóa XIII có 200, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết với 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên. Trong đó, số Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 - 60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

"Công tác chuẩn bị BCH Trung ương khóa XIII có số dư từ 10 – 15%, ra Đại hội có thể đề cử, giới thiệu thêm nhưng không quá 30%", Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay.

Về trường hợp đặc biệt giới thiệu, đề cử BCH Trung ương, Phó ban Tổ chức Trung ương cho biết, việc này xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, yêu cầu đòi hỏi các vị trí đặc biệt quan trọng, lĩnh vực trọng yếu của các cơ quan.

BCH Trung ương khóa XII cân nhắc thận trọng, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất cao chọn một số nhân sự đặc biệt cả tái cử và giới thiệu lần đầu trình Đại hội XIII xem xét quyết định.

Bảo đảm sự kế thừa vững chắc trong đội ngũ lãnh đạo

Thông tin thêm về công tác chuẩn bị nhân sự, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định: “Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu, chắc đến đó và đạt được sự thống nhất cao trong BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư”.

Về cách làm, ông Thưởng cho biết đã kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay.

Bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư 10 - 15%
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng

“Đến giờ này, chúng tôi đã chuẩn bị khá chu đáo”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Theo ông Võ Văn Thưởng, Trung ương chuẩn bị cho các nhóm đối tượng rất chặt chẽ. Đối với Ủy viên BCH Trung ương làm trước; tái cử làm trước; ứng cử lần đầu làm sau. Sau đó mới tới Bộ Chính trị, Ban bí thư cũng làm tái cử trước, ứng cử lần đầu làm sau. Kế đến là công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt có trường hợp đặc biệt và cuối cùng là nhóm đối tượng đặc biệt về độ tuổi ứng cử vào BCH Trung ương.

Theo ông Thưởng, về cơ cấu tuổi như ông Chính nói là bảo đảm sự kế thừa vững chắc trong đội ngũ lãnh đạo của Đảng giữa các thệ hệ với nhau.

Về các chức danh lãnh đạo và sửa điều lệ Đảng, ông Thưởng cho hay, có những nội dung thuộc thẩm quyền chuẩn bị của BCH Trung ương nhưng quyết định là do Đại hội và có những nội dung lại thuộc thẩm quyền quyết định của BCH Trung ương khoá XIII.

“Còn cụ thể thế nào, danh sách đó là ai, chúng tôi sẽ thông báo với báo chí vào thời điểm thích hợp, với tinh thần không có gì không thông báo với cơ quan báo chí liên quan đến Đại hội, chỉ là thời điểm nào phù hợp để thông tin”, ông Thưởng nói.

Thu Hằng - Trần Thường - Phạm Hải

Không có gì về Đại hội XIII mà không được thông tin

Không có gì về Đại hội XIII mà không được thông tin

“Tinh thần không có gì liên quan đến Đại hội XIII không thông báo với báo chí, chỉ là thời điểm nào phù hợp”- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định.