- Báo chí cần đẩy mạnh việc phát hiện, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói tại lễ trao giải báo chí quốc gia tối nay ở Hà Nội. 

Ban tổ chức đã trao cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Trong đó có 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trong suốt hơn 30 năm đổi mới nói chung và trong năm 2016 nói riêng, báo chí nước nhà đã có những đóng góp to lớn và quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Báo chí cần tích cực đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Báo chí đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đã tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Theo Chủ tịch nước, các cơ quan báo chí luôn bám sát, phản ánh kịp thời sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại, nâng cao vị thế của VN trong khu vực và trên trường quốc tế.

Ngoài ra, báo chí còn là kênh thông tin phản ánh trung thực, sinh động tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò xung kích, những đóng góp to lớn của báo chí cả nước trong việc tích cực góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước", Chủ tịch nước nói.

Báo chí cần tích cực đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

Chủ tịch nước cho biết, thời gian tới sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đẩy mạnh thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao đặt ra cho báo chí nước nhà những yêu cầu, nhiệm vụ mới với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang.

Để báo chí nước nhà tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo chí cần tích cực đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao giải B cho phóng viên báo VietNamNet
Báo chí cần tích cực đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái
PV báo VietNamNet nhận giải C

Báo chí cần đẩy mạnh việc phát hiện, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội. Đồng thời, chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu hoạt động, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch phản động.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện mô hình hoạt động, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn hệ thống và an ninh thông tin, bắt kịp xu thế hội nhập quốc tế trong công nghệ làm báo.

Báo chí cần tích cực đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái
Lãnh đạo báo VietNamNet cùng các PV nhận giải B và C giải báo chí quốc gia

Các cấp hội nhà báo cần phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi hội viên, đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 gắn với việc thực hiện luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nêu cao tính trung thực, nhân văn và đạo đức người làm báo cách mạng...

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng và mong muốn những người làm báo VN luôn xứng đáng là những chiến sĩ xung kích kiên cường trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

VietNamNet đoạt giải B với loạt bài "Núi rác thải y tế chình ình giữa làng ung thư" của tác giả Kiên Trung -  Thúy Hạnh:

Núi rác thải chình ình giữa làng

Núi rác thải giữa làng chứa gì?
Lãnh đạo Bắc Ninh ngớ người về núi rác thải y tế
Công an Bắc Ninh điều tra núi rác thải y tế

Giải C, loạt bài "Dự án ngàn tỷ đắp chiếu" của tác giả Lương Bằng: 

Nhà máy thép 8.000 tỷ: Đại dự án 10 năm hoang tàn

Nhà máy 2.400 tỷ ở Phú Thọ 'chết yểu'

Nhà máy 10.000 tỷ: 'Cánh chim đầu đàn' chạy tốt vẫn lỗ nặng

Dự án 12.000 tỷ nhận vốn Trung Quốc: Lỗ 2.700 tỷ, kêu ai cứu?

Dự án ngàn tỷ đắp chiếu: 'Tượng đài' đắp chiếu 

Báo chí vượt qua chuyện tầm thường rồi mới nói sứ mệnh cao cả

Báo chí vượt qua chuyện tầm thường rồi mới nói sứ mệnh cao cả

Để nâng cao uy tín, báo chí phải vượt qua chuyện tầm thường rồi mới nói sứ mệnh cao cả - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nói.  

Thủ tướng mong báo chí và DN mãi là bạn đồng hành

Thủ tướng mong báo chí và DN mãi là bạn đồng hành

“Tôi tin tưởng rằng báo chí, doanh nghiệp sẽ mãi là những người bạn đồng hành trên bước đường hội nhập vì sự nghiệp phát triển của chính mình và phồn vinh của đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

Bộ trưởng TTTT: Báo chí tụt hậu với mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu

Bộ trưởng TT&TT: Báo chí tụt hậu với mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay, trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nếu không tiến kịp, báo chí sẽ đi sau và sẽ tụt hậu so với với mạng xã hội.

Hương Quỳnh - Ảnh: Đoàn Bổng