Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Y tế, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Nội vụ.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao Bộ Tài chính đã nhanh chóng, kịp thời tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về việc thành lập quỹ vắc xin phòng Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Báo cáo Thủ tướng quyết định lập quỹ vắc xin phòng Covid-19 trong hôm nay
Tiêm chủng vắc xin Covid-19 AstraZeneca tại TP.HCM ngày 8/3. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Phó Thủ tướng, cuộc họp đã cơ bản thống nhất về nội dung tiếp thu, giải trình của Bộ Tài chính tại văn bản số 88 ngày 24/5.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận việc thành lập quỹ với địa vị pháp lý, chức năng, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nhiệm vụ như đề xuất của Bộ Tài chính là có cơ sở pháp lý, phù hợp với Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Ngân sách nhà nước, kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ.

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, việc thành lập quỹ cần được Chính phủ đồng ý chủ trương trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cá biệt về thành lập quỹ.

Bộ Tài chính là cơ quan quản lý quỹ. Bộ Y tế tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nhu cầu mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Bộ Y tế, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quyết định xuất quỹ và giám sát việc sử dụng quỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát, tính toán số kinh phí đã tiếp nhận ủng hộ cho phòng, chống dịch Covid-19 còn lại để chuyển vào quỹ sau khi quỹ được thành lập.

Đồng thời, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý sử dụng quỹ và hướng dẫn về chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ sau khi được thành lập, bảo đảm quỹ này hoạt động thông suốt, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Để kịp thời thành lập quỹ, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ vắc xin phòng Covid-19. Trên cơ sở đó, xin ý kiến các thành viên Chính phủ và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trong ngày 26/5.

Tổng nhu cầu kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng

Trước đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ thành lập quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Theo Bộ Tài chính, tính toán của Bộ Y tế về dự kiến mua 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vắc xin khoảng 21 nghìn tỷ đồng; kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng.

Về nguồn kinh phí để mua vắc xin, Bộ Tài chính cho biết, ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16 nghìn tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn; ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt khi dịch kéo dài thì nhu cầu vắc xin hàng năm tăng cao, kinh phí sẽ mua vắc xin lớn, nếu chỉ dựa vào nguồn NSNN thì sẽ khó đáp ứng mục tiêu phòng dịch cho toàn dân.

Trong bối cảnh cân đối NSNN khó khăn, để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác mua vắc xin phòng Covid-19, theo Bộ Tài Chính việc thành lập quỹ vắc xin phòng Covid-19 là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vắc xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân.

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính của quỹ cho hoạt động tài trợ, hỗ trợ mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Quỹ này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ sẽ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán Nhà nước.

Quỹ được vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ; tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19  theo quy định.

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 sẽ thực hiện chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, công khai tài chính theo quy định của Luật Kế toán và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính...

Thu Hằng

Thủ tướng: Ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân trong khu công nghiệp

Thủ tướng: Ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân trong khu công nghiệp

Thủ tướng yêu cầu triển khai lộ trình tiêm vắc xin hiệu quả, ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp.