- Ban Tổ chức Trung ương thí điểm thi tuyển Vụ trưởng 3 Vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở Đảng, Địa phương 3.

>> Dân chủ hóa công tác cán bộ

Theo Ban Tổ chức Trung ương, đối tượng dự thi là người trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh Vụ trưởng 3 Vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở Đảng, Địa phương 3, người đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi.

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển 3 vụ trưởng

Thi tuyển Phó giám đốc sở tại Quảng Ninh - địa phương tiên phong trong việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung đã quy định tại quy chế (ban hành kèm theo quyết định số 1678-QĐ/BTCTW ngày 24/5/2017), tùy từng chức danh thi tuyển, người dự thi cần phải có những điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo về lao động tiền lương, luật, kinh tế và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội… 

Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân, là chuyên viên cao cấp, có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực châu Âu, sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Ứng viên dự thi làm Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tổ chức, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, luật và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội… 

Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân, là chuyên viên cao cấp, có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực châu Âu, sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Với chức danh Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, thí sinh phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tổ chức, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, luật, kinh tế và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội… 

Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân, là chuyên viên cao cấp, có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực châu Âu, sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Hồ sơ đăng ký dự thi nộp tại Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội cho đến ngày 15/7. Nội dung thi tuyển được đăng tải cụ thể tại website xaydungdang.org.vn.

Bộ trưởng Nội vụ: Thi tuyển lãnh đạo mở cho cả người ngoài quy hoạch

Bộ trưởng Nội vụ: Thi tuyển lãnh đạo mở cho cả người ngoài quy hoạch

Điểm mới của việc thi tuyển lãnh đạo, theo Bộ trưởng Nội vụ, là mở rộng đối tượng thi tuyển, kể cả ngoài quy hoạch.

Thi tuyển giám đốc sở: Chọn được người mình muốn

Thi tuyển giám đốc sở: Chọn được người mình muốn

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng khẳng định việc thi tuyển sẽ tìm được những người tài đích thực cho vị trí lãnh đạo.

Đụng chạm như thi tuyển lãnh đạo

Đụng chạm như thi tuyển lãnh đạo

Bình thường, khi có nhu cầu chỉ cần lấy người trong quy hoạch ra xem xét. Nay có thi tuyển, người ngoài quy hoạch cũng có thể cạnh tranh.

Thi 5 tiếng để chọn vụ trưởng, giám đốc sở

Thi 5 tiếng để chọn vụ trưởng, giám đốc sở

36 cơ quan, đơn vị thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, cấp phòng thông qua thi viết và trình bày đề án.

Bộ Y tế lên tiếng về clip Vụ trưởng hầu đồng

Bộ Y tế lên tiếng về clip Vụ trưởng hầu đồng

Bộ Y tế khẳng định việc Vụ trưởng Tổ chức cán bộ tổ chức lễ tạ là việc cá nhân, không liên quan đến công việc của ngành y tế.

H.Nhì