Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, tại quyết định của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Hoàng Trọng Hưng thôi giữ chức Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương để chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Công Bằng, Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương phụ trách Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng ông Hoàng Trọng Hưng và Nguyễn Công Bằng được giao trọng trách mới.

Ông Phạm Minh Chính mong rằng với bề dày kinh nghiệm, ông Hoàng Trọng Hưng sẽ phát huy năng lực và uy tín của mình, đóng góp trí tuệ và thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị mới; đồng thời tiếp tục giữ mối liên hệ với Ban Tổ chức Trung ương, thường xuyên phối hợp, giúp đỡ lãnh đạo Ban, các vụ, cục, đơn vị trong Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm nhiệm vụ mới. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới của Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương rất nặng nề, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ông Nguyễn Công Bằng chủ động tiếp nhận bàn giao công việc; tiếp tục rà soát, cơ cấu lại gắn với phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Trọng Hưng và Nguyễn Công Bằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Rộng cửa cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội khóa mới

Rộng cửa cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội khóa mới

Theo cơ cấu hiện nay, số ĐBQH là người ngoài Đảng, người tự ứng cử từ 5 - 10% (25 - 50 người). Vì vậy, cửa dành cho người tự ứng cử tham gia Quốc hội rộng.

Theo VGP