UBND tỉnh Quảng Trị hôm nay ban hành thông báo về việc bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo thông báo, ông Nguyễn Đức Chính - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu từ ngày 1/2.

Trong thời gian HĐND tỉnh Quảng Trị chưa tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh thông suốt, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, ngày 31/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho ông Hà Sỹ Đồng
Ông Hà Sỹ Đồng

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2016-2021 được phân công tại quyết định của UBND tỉnh cho Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 1/2 cho đến khi HĐND tỉnh bầu và Thủ tướng phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mới.

Ông Hà Sỹ Đồng sinh năm 1964, quê quán tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông là thạc sĩ Lâm nghiệp.

Ông là đại biểu Quốc hội khoá 13, 14.

Nông nghiệp hữu cơ đâu chỉ phục vụ riêng giới nhà giàu

Nông nghiệp hữu cơ đâu chỉ phục vụ riêng giới nhà giàu

Theo ông Hà Sỹ Đồng, làm nông nghiệp hữu cơ không phải là viển vông, nó là con đường của sự sống mới. Bởi, nông nghiệp hữu cơ sẽ có lợi cho môi trường,  làm cho hệ sinh thái được bền vững, con người được dùng thực phẩm an toàn.

Mộc Miên