Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Trưởng ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 gắn với việc triển khai Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành TƯ.

Ban Bi thu de nghi tinh Dak Lak ra soat xu ly sai pham, tieu cuc hinh anh 1

Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và một số tổ chức Đảng trong tỉnh nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101, Quy định số 55, Quy định số 8.

Qua kiểm tra thực tế tại địa phương nhằm kiến nghị Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành TƯ khóa 12.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính TƯ đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, Quy định của Trung ương, báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ đã được chuẩn bị tương đối tốt, đầy đủ.

Nội dung triển khai có nhiều sáng tạo như Đắk Lắk đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương cũng như giải pháp để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm Ban hành Quy định số 17 về trách nhiệm nêu gương (sau khi có Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương) quy định toàn diện, cụ thể hơn, trong đó có phần trách nhiệm của các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành; xây dựng Kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên...

Trưởng ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk bổ sung hoàn thiện báo cáo tự kiểm tra theo ý kiến của các cán bộ trong đoàn công tác đã phát biểu, nhất là những số liệu, biểu mẫu, văn bản quy định triển khai thực hiện; bổ sung giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần đi sâu, làm rõ một số vấn đề cụ thể như việc cán bộ, đảng viên có đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, có cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, có sân sau, nể nang không...; rà soát việc xử lý những sai phạm, tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân, khiếu nại tố cáo, kéo dài bất cập; thực hiện nghiêm cơ chế giám sát kiểm soát việc thực thi quyền lực; công tác giám sát sự tu dưỡng rèn luyện đối với cán bộ, đảng viên...

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng kiến nghị TƯ quan tâm chỉ đạo triển khai thông báo số 38-TB/TW, ngày 3/8/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; ban hành quy định về việc xin lỗi và phục hồi về quyền lợi của đảng viên khi bị kỷ luật oan, sai; quy định thu hồi, quản lý, sử dụng tài sản vi phạm qua công tác kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

TƯ cần bổ sung phần chế tài riêng khi thực hiện quy định để làm cơ sở cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Đặc biệt có hình thức xử lý đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện quy định không nghiêm túc hoặc vi phạm quy định.

Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư sẽ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Thành ủy Buôn Ma Thuột, Thị ủy Buôn Hồ về việc thực hiện cụ thể những nội dung của Nghị quyết, quy định của TƯ.

Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển

Danh sách 44 cán bộ Trung ương thực hiện chính sách luân chuyển

Trong số 44 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương, đến nay có 29 người được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Theo Vietnam+