Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức vụ ủy viên UB Kiểm tra, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Huỳnh Thanh Bình, Giám đốc Sở Tài chính;

Ông Phạm Văn Ru trao quyết định chuẩn y Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy cho ông Huỳnh Thanh Bình và các ủy viên UB Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai

Chuẩn y ông Nguyễn Quốc Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức ủy viên UB Kiểm tra Tỉnh ủy;

Chuẩn y ông Phạm Thành Hiếu, Trưởng ban Tham mưu - Tổng hợp, Cơ quan  UB Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức ủy viên UB Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Phạm Văn Ru, Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, công tác kiểm tra của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, trong thời gian tới, khối lượng công việc của ngành kiểm tra rất lớn, nhất là những công tác liên quan đến tổ chức ĐH Đảng các cấp, vì vậy các đồng chí mới được bổ nhiệm cần phát huy hết khả năng, tinh thần và trách nhiệm để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Công bố quyết định nhân sự của Bộ Công an, Bộ Tư pháp

Công bố quyết định nhân sự của Bộ Công an, Bộ Tư pháp

Bộ Công an, Bộ Tư pháp vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. 

Theo VGP