Ông Nguyễn Xuân Tiến, ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định của Ban Bí thư TƯ Đảng về việc chuẩn y ông Trần Văn Hiệp, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chúc mừng tân Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp

Chúc mừng ông Trần Văn Hiệp, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn trên cương vị, trọng trách mới  tân Phó bí thư Tỉnh ủy sẽ cùng với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ;

Không ngừng nâng cao năng lực, uy tín, trách nhiệm, đoàn kết, phát huy nội lực, tư duy, tầm nhìn đột phá, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu cùng tập thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng và sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng.

TP.HCM có Chánh Thanh tra mới

TP.HCM có Chánh Thanh tra mới

Ông Đặng Minh Đạt, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra TP.HCM.

Theo VGP