Ngày 9/9, HĐND tỉnh Bắc Kạn họp đột xuất để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Với tỉ lệ phiếu tín nhiệm 100%, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bắc Kạn có tân Chủ tịch tỉnh 43 tuổi
Chủ tịch HĐND Phương Thị Thanh chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Ông Long trước đó đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trước đó, chiều 8/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cho thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Đăng Bình để điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đăng Bình sinh ngày 8/5/1978, tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông Bình thuộc diện Ban Bí thư quản lý, được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sỹ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, đã qua chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp và các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý hành chính, quốc phòng-an ninh.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn trưởng thành từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2009, ông giữ chức Trưởng phòng Cân đối và Dự báo, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; năm 2013 giữ giữ chức Phó Vụ trưởng, hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.  

Tháng 6/2013, ông Bình chuyển công tác về Văn phòng Trung ương Đảng, giữ hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp. Tháng 9/2019, ông là Vụ trưởng, Thư ký giúp việc Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương. Tháng 4/2020, ông Bình được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thu Hằng

Ông Nguyễn Đăng Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ông Nguyễn Đăng Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ông Nguyễn Đăng Bình thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng để giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.