Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tăng cường chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tỉnh Bắc Giang đánh giá, kỷ cương, kỷ luật hành chính đã được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang xử tăng nặng cán bộ đi hội, la cà quán xá trong giờ làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm, kiểm tra sản xuất đầu năm tại Công ty CP Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tuy nhiên, việc chấp hành quy chế, thời gian làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa cao…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

Chấn chỉnh ngay việc chấp hành quy chế, thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị mình; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tập trung cao cho thực hiện chức trách công việc.

Lãnh đạo Bắc Giang yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông.

Đặc biệt nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức bỏ việc đi chơi thể thao, la cà quán xá, đi ăn uống tại nhà hàng, khách sạn; đi tham gia đấu giá đất, đấu giá tài sản; đi lễ hội, ăn cỗ trong giờ làm việc.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật với tình tiết tăng nặng và các hình thức kỷ luật khác theo quy định.

Thành Nam

Xử phạt cao nhất, báo về cơ quan cán bộ, công chức không đeo khẩu trang

Xử phạt cao nhất, báo về cơ quan cán bộ, công chức không đeo khẩu trang

Hà Nội yêu cầu xử phạt nghiêm và cao nhất với các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm cần thông tin đến cơ quan, nơi làm việc.