Sáng 25/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa mới có 48 ủy viên, đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025,  đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 14 người. 

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, tái cử Bí thư Tỉnh uỷ An Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai Phó Bí thư Tỉnh uỷ là ông Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng.

Ban Chấp hành đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 người, ông Võ Minh Hoàng được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử Bí thư Tỉnh uỷ An Giang
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử Bí thư Tỉnh uỷ An Giang.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán An Giang. Bà là cử nhân sư phạm Hóa học. Bà Xuân trưởng thành từ một giáo viên Trường THPT Mỹ Thới. Sau đó bà làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Bà kinh qua các vị trí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, tháng 1/2011, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng.

Sau đó bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 2/10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc, bà được bầu vào Ban chấp hành TƯ khóa 12. Sau đó bà trúng cử ĐBQH và làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang.

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được bầu làm Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 -2025. 

Hoài Thanh