Dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban; lãnh đạo các tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai.

Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên UB Kiểm tra TƯ khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác tại UB Kiểm tra TƯ.

Hai Bí thư Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ mới

Ông Dương Văn Trang, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015- 2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính chúc mừng ông Nguyễn Văn Hùng và ông Dương Văn Trang được tin tưởng điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Hai Bí thư Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ mới
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hùng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Văn Hùng trên cương vị công tác mới, với kinh nghiệm từ cơ sở và sự giúp đỡ của tập thể UB Kiểm tra Trung ương, sẽ sớm nắm bắt công việc mới, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước phân công.

Hai Bí thư Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ mới
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Dương Văn Trang

Đối với ông Dương Văn Trang, ông Phạm Minh Chính lưu ý, trên cương vị đứng đầu của tỉnh cần kế thừa những thành tựu của các thế hệ đi trước, quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực, lợi thế phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu KT-XH, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng.

Đồng thời, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ 16 sắp tới, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng trên cương vị mới là Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh cùng với kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ và kế thừa thành quả của các lớp lãnh đạo đi trước, ông Dương Văn Trang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai Bí thư Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ mới
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Ngọc Tuấn

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Lê Ngọc Tuấn, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thành Nam - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum

Trường hợp đặc biệt về tuổi như Tổng bí thư là hạnh phúc của Đảng, dân tộc

Trường hợp đặc biệt về tuổi như Tổng bí thư là hạnh phúc của Đảng, dân tộc

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, một số cán bộ trong khoá 12 được xem là trường hợp đặc biệt, trong đó có Tổng bí thư, Chủ tịch nước, đều thể hiện rất xuất sắc trong công việc.