Sáng 23/2, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực lưu ý, trong triển khai hoạt động giám sát, mặt trận các cấp cần linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng luật và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhất là việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tránh hiện tượng đi bầu cử hộ.

Nhắc tới việc tự ứng cử của đại biểu, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn mặt trận các cấp phải khách quan, công tâm, chặt chẽ trong việc kiểm tra lý lịch đại biểu để lựa chọn được những người xứng đáng tham gia  ĐBQH và HĐND các cấp.

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất
Hội nghị tập huấn diễn ra sáng 23/2 

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương và địa phương vẫn được diễn ra dân chủ, đúng luật, đảm bảo thời gian theo quy định.

Ở trung ương, ngày 4/2 vừa qua, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Tính đến hết ngày 17/2, tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Qua tổng hợp báo cáo, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 1.045 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,09 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu. 

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất
Ông Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Ông Hầu A Lềnh đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp trong quá trình tổ chức kiểm tra, giám sát bầu cử cần bảo đảm thực hiện đúng các quy  định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và cơ quan, tổ chức liên quan.

Bên cạnh đó, việc giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ với ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan. Phát huy các hình thức giám sát theo quy định của pháp luật và vai trò giám sát của nhân dân, đại diện các tổ chức cùng cơ quan báo chí.

“Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lặp, chồng chéo về thời gian, địa điểm với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền, gây khó khăn cho địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cần tăng cường công tác hướng dẫn nhằm phát huy vai trò của cán bộ mặt trận ở cơ sở để lựa chọn hình thức giám sát sao cho phù hợp”, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam yêu cầu.

Thành Nam

Dự kiến 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới

Dự kiến 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới

Dự kiến, Quốc hội khóa XV sẽ có 95 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (14%); trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.