Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký và ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Nghị quyết nếu rõ nhu cầu giải quyết tình hình ngập lụt ở TP.HCM đang rất cấp bách. Do vậy, dự án này được đánh giá rất quan trọng, cấp bách của TP và hiện đã triển khai thực hiện được trên 90% khối lượng. 

Chính phủ ban hành Nghị quyết gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM
Dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đến nay đã thi công đạt trên 90% khối lượng công việc

Trên cơ sở các kiến nghị của UBND TP.HCM cùng các Bộ, ngành liên quan, các thành viên Chính phủ đã thảo thuận, có ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết theo quy định, thống nhất ban hành Nghị quyết về vấn đề trên.

Theo đó, Chính phủ chấp thuận để UBND TP.HCM được tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, Chính phủ tháo gỡ nhưng phải thực hiện thanh toán, quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết cũng xác định rõ vai trò của UBND TP.HCM là chủ đầu tư dự án, các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn giám sát theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về hiệu quả chống ngập, đảm bảo an toàn, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và quy định tại hợp đồng dự án được ký kết đúng pháp luật.

Đồng thời, chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, trao đổi, đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về giá trị dự án, loại bỏ toàn bộ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định; thống nhất giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán hợp đồng và nội dung cần thiết khác làm cơ sở để ký kết phụ lục hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, không được để thất thoát ngân sách nhà nước...

Phối hợp với Bộ NN&PTNT trong công tác nghiệm thu công trình, tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, bảo đảm hiệu quả chống ngập của công trình dự án.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán dự án theo đúng quy định; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc kiểm toán dự án sau khi hoàn thành (trong đó lưu ý cần loại bỏ các chi phí bất hợp lý, không đúng theo quy định) làm cơ sở tổ chức thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật, bảo đảm tối đa lợi ích của đất nước, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. 

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1” được khởi công từ giữa năm 2016, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2018 nhưng liên tục lùi tiến độ.

Cuối năm 2020, Dự án chính thức ngừng thi công do hết hạn thực hiện hợp đồng nhưng đại diện theo ủy quyền của UBND TP.HCM (giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) chưa ký Phụ lục hợp đồng BT gia hạn thời gian thực hiện để Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời gian giải ngân tái cấp vốn cho dự án.
Lý do không ký phụ lục hợp đồng sau đó đã được UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư, dự án cần được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chủ trương sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án, nhưng Thủ tướng chưa chấp thuận theo kiến nghị của UBND TP.HCM.
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng chưa có ý kiến chấp thuận cơ chế thanh toán dự án BT (đối tác công tư) bằng tiền với tỷ lệ 84% giá trị quyết toán và thanh toán bằng quỹ đất với tỷ lệ 16% giá trị quyết toán như đang được thực hiện.
Chính phủ gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM

Chính phủ gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM

Việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ sẽ giúp tháo gỡ vướng mắc tiếp tục triển khai dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM.  

Tuấn Kiệt