- Hôm nay, đại biểu Đại hội Đảng bầu các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12 từ danh sách 246 ứng viên.

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn và tiến hành công tác ghi phiếu bầu cử bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tại đoàn.

Danh sách này được Đại hội thống nhất hôm qua, gồm 220 ứng viên ủy viên chính thức và 26 ứng viên ủy viên dự khuyết. 

Sau đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử chính thức tại hội trường, chọn ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành TƯ khóa 12.

Hôm nay bầu Ban chấp hành TƯ khoá 12
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Phạm Hải

Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12 ngay sau đó.

Chiều cùng ngày, trước khi nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các vị trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới là một số thủ tục quy trình liên quan văn kiện Đại hội.

Cụ thể, Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo giải trình,tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội 12 của Đảng.

 

Các đại biểu sẽ ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có).

Trước đó, hôm qua, trong phiên họp đến tối muộn, Đại hội đã biểu quyết đồng ý cho các ứng viên đề cử bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới xin rút được rút.

Theo đó, toàn bộ 29 ứng viên được đề cử chính thức và dự khuyết, trong đó các ứng viên chính thức là các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… xin rút đề cử đã được Đại hội chấp thuận cho rút.

Ngày mai, 27/1, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tiến hành họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 28/1, kết quả bầu cử sẽ được công bố tại phiên bế mạc Đại hội. Tổng bí thư và Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ ra mắt chính thức.

Xuân Linh - Hồng Nhì