- Với QH và Chính phủ khóa tới, ĐB Lê Văn Lai Quảng Nam nói: Giặc nội xâm các đồng chí phải chống cho được nạn tham nhũng, giặc ngoại xâm phải bảo vệ cho được chủ quyền.

Tại phiên họp QH chiều nay, ĐB Lê Văn Lai (Quảng Nam) lo lắng: "Người ta biến đảo ngầm thành đảo nổi, xây sân bay, kéo pháo, đưa máy bay tiêm kích ra đảo, o ép ngư dân, cướp bóc thậm chí giết chóc. 

Người ta sắp tuyên bố những điều xâm phạm đến chủ quyền như lập nhận diện hàng không, dùng các chuyến bay cắt ngang các chuyến bay truyền thống và quốc tế của VN".

'Chỉ cần làm 2 việc, nhân dân không quên các đồng chí'

ĐB Lê Văn Lai

Tôi cố gắng ép suy nghĩ của mình để đồng ý với đánh giá đảm bảo chủ quyền quốc gia, nhưng ép không nổi. Những hành vi đó không có từ nào khác hơn là sự xâm hại nghiêm trọng chủ quyền quốc gia. Đến khi ta đánh giá là xâm phạm chủ quyền quốc gia thì không biết là những hành vi, hành động, hệ lụy như thế nào - ông Lai phát biểu.

ĐB Quảng Nam chỉ ra TQ xâm phạm chủ quyền của ta với tần suất 20 năm một lần: 1956 lấy Đông Hoàng Sa, 1974 lấy Tây Hoàng Sa, 1988 lấy đảo Gạc Ma, 2014 kéo giàn khoan vào Biển Đông. Tần suất đang ngày càng gần hơn, cứ một vài năm lại có một sự kiện mới xâm lấn.

"Nếu chúng ta cứ ngồi đây đánh giá là chúng ta bảo đảm chủ quyền Biển Đông. Vậy điều đó có đúng không? Đánh giá như thế thì đưa ra chính sách, quyết sách đối phó có đúng không?", ĐB đề nghị.

Ông đồng tình đường lối đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, không phát động chiến tranh, không đối đầu quân sự nhưng đánh giá phải đúng.

"Bên cạnh đó, việc lịch sử đánh giá mối quan hệ của chúng ta với một số nước gần ta, đưa vào sách giáo khoa để dạy con em đã đầy đủ chưa? Tôi nghĩ phải - trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn", ông nhấn mạnh.

Với QH và Chính phủ khóa 14, ĐB Quảng Nam nhắn nhủ: "Giặc nội xâm các đồng chí phải chống cho được nạn tham nhũng. Giặc ngoại xâm các đồng chí phải bảo vệ cho được chủ quyền quốc gia. 

 

Chỉ cần làm được hai việc đó, nhân dân đã tôn vinh các đồng chí lên đỉnh cao của lịch sử và không bao giờ quên".

Nỏ thần chớ để sa tay giặc

Phát biểu trước đó, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng nhận định: Đất nước đang bị xâm phạm độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bằng sức mạnh cứng và sức mạnh mềm.

Ông Nghĩa nhấn mạnh nhận thức: Hàng ngàn năm qua ông cha ta giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chính là nhờ dựa vào dân, dựa vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

'Chỉ cần làm 2 việc, nhân dân không quên các đồng chí'
ĐB Trương Trọng Nghĩa 

Để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, ĐB TP.HCM kiến nghị: Phải làm cho VN là nơi đáng sống, người dân và người nước ngoài muốn đến, muốn ở lại chứ không muốn ra đi.

"Năm 1946, Cụ Hồ sang Pháp hội tụ nhiều trí thức thành đạt, từ bỏ vinh hoa, phú quý về nước kháng chiến. Nhiều trí thức VN ở nước ngoài ủng hộ kháng chiến chống Mỹ dù phải trả giá đắt", ông Nghĩa nói.

"Hiện không ít trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân thành đạt muốn ra đi, cán bộ, công chức tìm cách định cư ở nước ngoài, không phải vì nghèo, vì tiền mà vì cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý".

Do đó, ông Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh bảo đảm môi trường sống tự do dân chủ, an toàn, an ninh, công bằng, công lý, tình nghĩa, văn hóa, đạo đức; động viên đồng bào thắt lưng buộc bụng, cần cù siêng năng, ủng hộ hàng VN, doanh nghiệp không vì lợi ích thiển cận ích kỷ mà dìm nhau, phá nhau; cán bộ, công chức giảm bớt lãng phí và không tham nhũng...

Cùng với đó là đoàn kết vùng miền, đồng bào trong và ngoài nước, hàn gắn các vết thương quá khứ, xác định đúng ta, bạn, thù - ta là nhân dân, bạn là những ai ủng hộ một nước VN độc lập, chủ quyền, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, còn thù là những thế lực cản trở đổi mới, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc, làm nước ta suy yếu...

ĐB Trương Trọng Nghĩa dùng câu thơ của Tố Hữu có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay để kết thúc phát biểu của mình: "Nỏ thần chớ để sa tay giặc - Mất cả đất liền cả biển sâu".

Chung Hoàng - Hoàng Long - Duy Tiến