Chi tiết đánh giá cấp độ dịch ở 63 tỉnh thành

 

Ban Thời sự - Thiết kế: Trọng Tạo

Việc đi lại thay đổi ở nhiều tỉnh, thành từ 20/10

Việc đi lại thay đổi ở nhiều tỉnh, thành từ 20/10

Nhiều tỉnh, thành đã thay đổi quy định đối với người dân ra, vào địa bàn. Việc làm này đã tạo sự thông thoáng hơn hẳn cho nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, doanh nghiệp.