Hình ảnh tàu Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng vây ép và phun vòi rồng dữ dội vào tàu kiểm ngư Việt Nam. Trong khi đó, giàn khoan Hải Dương 981 đã ngừng di chuyển.

Tàu TQ dàn hàng 2 lớp cản tàu VN