Sau khi xem xét báo cáo của Sở TN&MT về việc kiểm điểm, xử lý ông Đoàn Thanh Tú, viên chức thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai vi phạm quy định về văn hóa công sở, Phó chủ tịch tỉnh Bình Định giao Giám đốc Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai không phân công ông Tú thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn có liên quan đến người dân và DN.

Cán bộ cười khanh khách vào mặt dân bị xử lý thế nào

Ngoài ra, giám sát chặt chẽ quá trình tu dưỡng, rèn luyện của ông Tú, nếu tiếp tục vi phạm các quy định về công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở thì phải xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

Sáng 24/10, người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định liên hệ làm việc với ông Đoàn Thanh Tú.

 

Ông Tú có những hành động không đúng mực như không đeo bảng tên, khi bị nhắc nhở thì bật đứng dậy, cười khanh khách và bảo: “Tôi bụng to, đang mắc buồn đi vệ sinh”, rồi bỏ đi.  

Cán bộ 'cười khanh khách vào mặt dân' bị tạm dừng công việc

Cán bộ 'cười khanh khách vào mặt dân' bị tạm dừng công việc

 Ông Đoàn Thanh Tú tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định bị tạm dừng công việc để xác minh, làm rõ vụ người dân phản ánh có thái độ chưa đúng mực.

Phúc Nhơn