Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Ngoài quy định bảng lương cấp bậc quân hàm sỹ quan và cấp hàm cơ yếu, hướng dẫn cũng quy định rõ mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân, lãnh đạo cơ yếu; phụ cấp quân hàm hạ sỹ quan, binh sỹ và học viện cơ yếu.

Các mức phục cấp này được tính theo công thức lấy hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng.

Theo đó, chức danh Bộ trưởng có mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cao nhất với hệ số 1,50 x 1,49 triệu = 2,235 triệu đồng/tháng.

Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị có mức phụ cấp gần 2,1 triệu đồng. Chủ nhiệm Tổng cục, Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hơn 1,8 triệu đồng; Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Binh chủng hơn 1,6 triệu đồng.

 

Trung đội trưởng được hưởng phụ cấp thấp nhất, gần 300 ngàn đồng mỗi tháng.

Các mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong quân đội
Các mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong quân đội
Các mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong quân đội
Bảng lương của sỹ quan quân đội và sỹ quan công an từ 1/7

Bảng lương của sỹ quan quân đội và sỹ quan công an từ 1/7

Với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng từ 1/7, lương của sỹ quan quân đội và sỹ quan công an sẽ tăng lên cao nhất là 12,814 triệu.

Thu Hằng