Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý có hiệu quả không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chiều nay tại Hà Nội, Quân ủy TƯ đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới".

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

BT Phùng Quang Thanh: Không để bất ngờ trong mọi tình huống

 Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu chỉ đạo

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN đã thông tin tới các đại biểu toàn văn nội dung chỉ thị của Bộ Chính trị.

Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng đã báo cáo một số tình hình an ninh, trật tự và những chủ trương, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chỉ thị  trong thời gian tới.

 

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã phân tích sâu sắc thêm về tình hình an ninh, trật tự của đất nước và những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian qua và nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đại tướng yêu cầu các đại biểu cần nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong chỉ thị, tổ chức quán triệt và triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, nắm chắc tình hình; thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý có hiệu quả không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo QĐND