- Việc tăng bội chi so với mức báo cáo QH thể hiện việc chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm - Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển nói.

Năm 2013, mức bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) bằng 6,6% GDP, tăng cao hơn mức được QH cho phép 5,3%, do phải xử lý chi trả quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng (13.190 tỷ đồng) chưa có nguồn bù đắp từ 2 năm trước đó và tăng chi từ vốn ngoài nước (29.422 tỷ đồng).

Đó là con số thẩm tra được Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách QH Phùng Quốc Hiển nêu tại phiên họp chiều 20/5 về báo cáo quyết toán NSNN năm 2013 do Chính phủ trình.

Bội chi ngân sách vượt chỉ tiêu

Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển. Ảnh: Minh Thăng

Ông Hiển nhắc lại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014), Chính phủ đã báo cáo QH, nhờ sự quyết liệt trong thu ngân sách cùng với thực hiện tăng cao các khoản thu đặc thù (tăng 26.840 tỷ so với báo cáo QH) nên thu cân đối ngân sách TƯ chỉ hụt thu 21.563 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong điều kiện Nhà nước còn nợ chính sách an sinh xã hội, người có công còn cao và những diễn biến rất phức tạp tại Biển Đông, QH đã cho phép giữ mức bội chi là 195.500 tỷ đồng (5,3% GDP) và dành 16.000 tỷ đồng để hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu, trang thiết bị cho cảnh sát biển, kiểm ngư và hơn 5.000 tỷ đồng để thực nhiệm một số nhiệm vụ thực sự cấp bách về an sinh xã hội.

"Nhìn chung, các chính sách QH ban hành đã được Chính phủ chỉ đạo triển khai tích cực, đạt kết quả tốt, riêng việc hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ mới thực hiện khoảng 10%" - ông Hiển nói.

Vẫn cho quyết toán

Tuy nhiên, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách lưu ý, theo quyết toán năm 2013, thu ngân sách vượt 1,5% (12.348 tỷ đồng) dự toán, nhưng nếu không kể các khoản thu đặc thù không nằm trong dự toán đầu năm 55.597 tỷ đồng thì thực tế thu chỉ đạt 94,7% dự toán.

 

Đánh giá toàn cục, UB nhận thấy, việc thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, thận trọng, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ, thực hiện miễn, giảm, giãn thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh năm 2013 đã có tác động tích cực, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng cao hơn 2012 và bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, quốc phòng an ninh.

"Tuy nhiên, qua báo cáo quyết toán năm 2013 của Chính phủ cho thấy, việc báo cáo QH tại kỳ họp thứ 7 về tình hình thu, chi năm 2013 chưa thật sát thực tế, cùng với việc xử lý nợ quỹ hoàn thuế và tăng chi từ vốn ODA đã làm tăng mức bội chi và đẩy nợ công tăng nhanh so với mức nợ công đã báo cáo QH" - ông lưu ý.

UB này đánh giá bội chi ngân sách vượt mức cho phép chủ yếu do hai nguyên nhân: tăng chi trả nợ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng và tăng do chi từ nguồn vốn ngoài nước.

"Việc tăng bội chi so với mức báo cáo QH thể hiện việc chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm" - ông Hiển nói.

Dù vậy, UB vẫn kiến nghị QH cho phép quyết toán việc tăng chi trả nợ quỹ hoàn thuế để bảo đảm tính trung thực, minh bạch của quyết toán ngân sách và việc tăng chi ODA do giải ngân tăng nhanh.

Liên quan thu ngân sách, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách lưu ý dù có nhiều chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, thanh tra thuế đã được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.

Song do quy mô chưa đủ lớn, công tác theo dõi nợ thuế chưa được sát sao, quản lý thuế còn sơ hở, việc xử lý các vi phạm tính răn đe chưa đủ mạnh nên tình trạng khai man, trốn thuế, nhất là việc chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trốn thuế, gian lận thuế ở khu vực ngoài quốc doanh vẫn khá phổ biến, gây thất thu. 

Linh Thư - Thu Hằng