Báo cáo với Tổ công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, đến nay có 29/82 đơn vị sự nghiệp của ngành được giao quyền tự chủ về tài chính giúp giảm chi lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng.

Dự kiến thời gian tới, Bộ Y tế chỉ quản lý trực tiếp 20/82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (gồm các trường và các bệnh viện hạng đặc biệt); số còn lại sẽ chuyển giao cho UBND các tỉnh, thành  quản lý.

Bộ Y tế giảm trăm lãnh đạo phòng, Bộ VH chi 8,5 tỷ giảm 83 người
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến

Về tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho hay, Bộ đã sắp xếp các phòng trong các vụ, cục giảm từ 94 phòng xuống còn 59 phòng và giảm 105 lãnh đạo cấp phòng.

Tinh giản 83 trường hợp tốn gần 8,5 tỷ đồng

Đối với Bộ VH-TT-DL, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Anh Tuấn cho biết, giai đoạn 2015-2018, Bộ đã tinh giản được 83 trường hợp, với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng.

Về tinh gọn bộ máy, Bộ giảm được 1 cơ quan hành chính và 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; giảm 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục; giảm 299 phòng và tổ chức tương đương. Dự kiến Bộ sẽ giảm thêm 9 đơn vị sự nghiệp công lập.

Còn đối với Bộ GD-ĐT, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Thị Thanh Nhàn cho hay, từ năm 2016 -2018, Bộ đã giải quyết chế độ tinh giản biên chế cho 67 trường hợp.

Bộ Y tế giảm trăm lãnh đạo phòng, Bộ VH chi 8,5 tỷ giảm 83 người
Đại diện Bộ GD-ĐT báo cáo với Tổ công tác của Thủ tướng. Ảnh: Thanh Tuấn
 

Rà soát và khắc phục các vi phạm trong công tác cán bộ

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận Bộ Y tế và Bộ VH-TT-DL đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng về kiểm tra công vụ đề nghị lãnh đạo các bộ cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhằm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của TƯ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn. 

Bộ Y tế giảm trăm lãnh đạo phòng, Bộ VH chi 8,5 tỷ giảm 83 người
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Riêng đối với Bộ GD-ĐT, Tổ công tác đề nghị bổ sung đầy đủ số liệu các nội dung theo yêu cầu, nhất là số lượng biên chế đã tinh giản; kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy...

Bộ trưởng Nội vụ cũng lưu ý Bộ Giáo dục trong việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ và các văn bản về phòng chống tham nhũng vặt. Việc này thể hiện qua tình trạng chạy trường, chạy lớp... vẫn còn diễn ra.

Tổ công tác đề nghị cả 3 Bộ rà soát và khắc phục các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ như tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm… theo kết luận của Bộ Chính trị.

Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị thu hồi quyết định

Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị thu hồi quyết định

Trong 11 người được bổ nhiệm còn thiếu chuẩn tại Tuyên Quang, có 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

Thu Hằng