Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương hôm nay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Ban chỉ đạo cải cách tiền lương của Chính phủ tăng 1 bậc trong thang lương khởi điểm của giáo viên.
 
Theo ông, một trong những ưu tiên mà nghị quyết TƯ đề ra là thang bảng lương của giáo viên phải cao hơn mặt bằng chung.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị tăng lương khởi điểm của GV thêm 1 bậc
Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ 

Vì vậy, ông đề nghị, trong năm 2020, khi các cơ quan xây dựng thang bảng lương cần lưu ý đến việc này.

 

“Đây cũng là nội dung vừa rồi chúng tôi cố gắng đề xuất có sự ưu tiên với lương của giáo viên.

Tới đây, trong thang bảng lương của giáo viên, chúng tôi đề xuất Ban chỉ đạo cải cách tiền lương quan tâm tăng thêm 1 bậc trong thang lương khởi điểm của giáo viên để đảm bảo được mức sống tối thiểu, để giáo viên yên tâm với nghề nghiệp”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.
 
Với mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020, lương của giáo viên cao nhất là 12,8 triệu đồng được áp dụng cho giáo sư giữ chức danh giảng viên cao cấp có lương bậc 6, hệ số 8. Còn mức lương giáo viên thấp nhấp là bậc 1, hệ số 2,34 tương ứng với lương 3,744 triệu đồng.
 
Việc tính lương theo ngạch, bậc, hệ số như hiện nay chỉ thực thực hiện đến hết năm 2020.
 
Nghị quyết 27 của TƯ về cải cách tiền lương quy định, từ năm 2021, giáo viên sẽ được xếp lương theo bảng lương chức vụ hoặc bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ dựa vào mức độ phức tạp của công việc.

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Lương của tướng quân đội, tướng công an năm 2020

Với mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng từ 1/7/2020, lương của đại tướng quân đội và đại tướng công an sẽ tăng thêm 1,144 triệu đồng, từ 15,495 triệu đồng lên 16,64 triệu.

Thu Hằng - Hồng Nhì