Chiều nay, Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, bộ là đơn vị thứ 3 của TƯ tổ chức khai trương và đưa bộ phận một cửa đi vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Nội vụ muốn tạo đột phá trong cải cách hành chính
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Việc này nhằm từng bước tối ưu hóa hoạt động quản lý, điều hành trong giải quyết các thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ hành chính công của Bộ Nội vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, từng bước đơn giản hóa thủ tục.

Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị xác định rõ phạm vi, nội dung, quy trình xử lý các thủ tục cần thực hiện. Trong đó cần xác định tổng số thủ tục hành chính cấp TƯ tại Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ; các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để thực hiện cắt giảm các quy trình, thủ tục; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức và công dân, giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân, tổ chức.

Tất cả các thủ tục hành chính đã được công bố trong danh mục phải được tiếp nhận tại bộ phận một cửa mới bảo đảm đúng quy trình để làm cơ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức coi đây khâu đột phá của bộ, là thước đo sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với Bộ Nội vụ, từ đó, có ý thức, trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

 

Công bố 235 thủ tục hành chính

Theo Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, đến nay, bộ đã xây dựng và công bố 235 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; tổ chức phi chính phủ; chính quyền địa phương; công tác thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng.

Trong đó có 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp TƯ, 71 thủ tục hành chính do cấp tỉnh giải quyết, 37 thủ tục hành chính do cấp huyện và 15 thủ tục hành chính do cấp xã giải quyết.

Có 8 thủ tục hành chính được tiếp nhận trên hệ thống một cửa điện tử hoặc tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua đường bưu điện thuộc lĩnh vực hội, quỹ (tổ chức phi chính phủ).

Cụ thể như thủ tục về thành lập hội; phê duyệt điều lệ hội; hội tự giải thể; cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên quản lý quỹ…

25 thủ tục hành chính tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu điện thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức như thủ tục thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức…; thủ tục về chính quyền địa phương, tổ chức biên chế…

Bộ trưởng Nội vụ: Cách chức không phải là mất hết

Bộ trưởng Nội vụ: Cách chức không phải là mất hết

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay, cách chức không phải là mất hết, người bị cách chức sau 1 năm bị kỷ luật, khắc phục các vi phạm vẫn được xem xét, quy hoạch, bổ nhiệm lại.

Thu Hằng