Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký thay Thủ tướng Chính phủ quyết định về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung 48,4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để mua 5 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bổ sung hơn 48 tỷ mua 5 xe xét nghiệm Covid-19 lưu động
Các nhân viên y tế đang phải ngày đêm xét nghiệm Covid-19 để truy vết khoanh vùng

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về kiểm định chất lượng phòng xét nghiệm container lưu động đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả; thực hiện mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Việc điều chuyển xe xét nghiệm lưu động cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, nếu cần thiết thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai minh bạch.

Thu Hằng

Trang bị phòng container xét nghiệm Covid-19 lưu động

Trang bị phòng container xét nghiệm Covid-19 lưu động

Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc kiểm định chất lượng phòng xét nghiệm container lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.