Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó... của UBND tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ 1/1/2016-1/8/2018.

Kết luận cho thấy, tỉnh tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút (không qua thi tuyển) đối với 3 trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc tại các trường đại học ở trong nước. Tuy nhiên, cả 3 trường hợp này đều không đúng quy định tại điều 19 nghị định 24/2010 và điều 10 thông tư số 13/2010.

Bổ nhiệm 30 chuyên viên thiếu chuẩn

3 trường hợp đặc cách vào công chức không qua thi tuyển theo điều 19 nghị định 24:

- Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

- Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

- Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Sở Nội vụ Quảng Bình đã ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) đối với 30 trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch theo quy định.

Đồng thời, Sở ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với 5 trường hợp xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ việc đang sử dụng 292 biên chế sự nghiệp để tuyển dụng vào làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cũng theo kết luận thanh tra, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, có 7 công chức khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu 1 trong các điều kiện, tiêu chuẩn về quản lý nhà nuớc, trình độ ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, có 3 trường hợp được bổ nhiệm chỉ căn cứ vào thông báo cùa Ban Thường vụ thành ủy (hoặc huyện ủy) để ban hành quyết định bổ nhiệm mà không thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nuớc.

Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, thủ trưởng các cơ quan tổ chức trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình đã thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 3 trường hợp này. 

 

Thanh tra Nội vụ cũng cho biết, Sở NN&PTNT có 4 phó giám đốc là vượt quá số lượng quy định.

Không bổ nhiệm lại các trường hợp không đáp ứng

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát lại tất cả các cuộc tuyển dụng viên chức năm 2016, 2017, 2018 của các cơ quan, tổ chức.

Các cơ quan phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có) trong quá trình thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả về Bộ trong quý 3 tới.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị thu hồi quyết định tuyển dụng công chức đối với 3 trường hợp được tuyển theo chính sách thu hút của UBND tỉnh không đúng quy định.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay.

Từ đó, lập kế hoạch cử các công chức không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện; không bổ nhiệm lại các trường hợp không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn; thu hồi quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp không đáp ứng quy định.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh sắp xếp, tổ chức lại số lượng phó giám đốc Sở NN&PTNT đảm bảo số lượng theo đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như kết luận thanh tra.

Bổ nhiệm 31 lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn: Bộ Nội vụ kiến nghị thu hồi

Bổ nhiệm 31 lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn: Bộ Nội vụ kiến nghị thu hồi

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện Hậu Giang có 31 trường hợp công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu tiêu chuẩn.  

Thu Hằng