Theo đó, ông Nghiêm Phú Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án hàng hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án hàng hải.

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt ở Bộ GTVT
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ (Ảnh: GTVT)

Ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN.

Ông Phan Đức Bình, chuyên viên Vụ Đối tác công - tư được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ GTVT.

 

Ông Ngô Tùng Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, được bổ nhiệm giữ chức Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Thời gian bổ nhiệm những nhân sự nêu trên tính từ ngày 1/12.

Trao các quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Việc bổ nhiệm các cán bộ lần này trên tinh thần dân chủ, khách quan, tuân thủ đúng quy trình; Các cán bộ nhận được sự đồng thuận, có uy tín cao.

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm rà soát lại quá trình, kết quả công tác vừa qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa thực hiện nhiệm vụ trên cương vị mới.

Vũ Điệp

Bổ nhiệm nhân sự Ban Nội chính Trung ương, TANDTC, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ

Bổ nhiệm nhân sự Ban Nội chính Trung ương, TANDTC, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ

Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.