- ĐBQH đề nghị các cơ quan không được “đẻ” thêm quy định, thêm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý ngoài luật. Đồng thời quy định rõ văn bản từ cấp bộ trở xuống không được “đẻ” thêm thủ tục hành chính.

>> Đơn giản hóa thêm 300 thủ tục hành chính

Dự thảo văn bản không chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất là một trong những căn cứ để ĐBQH xem xét lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Đây là một trong những quy định mới đáng chú ý trong luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) vừa được QH thông qua sáng nay.

Bộ không được 'đẻ' thủ tục
Các đại biểu ấn nút thông qua luật Ban hành VBQPPL sáng nay. Ảnh: Minh Quang

Luật có quy định đáng chú ý là trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm định, trình, thẩm tra và ban hành VBQPPL. Người đứng đầu của các cơ quan này phải phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình xây dựng và ban hành VBQPPL.

Cụ thể đó là những trường hợp để dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của VBQPPL được phân công thực hiện.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lí dự thảo luật trước khi thông qua, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết ngoài việc quy định rõ trách nhiệm như luật đã nêu, một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trách nhiệm pháp lý và chế tài xử lý những người vi phạm luật.

 

Vì vậy, UBTVQH đề nghị QH bổ sung quy định lấy việc xây dựng và ban hành VBQPPL là một trong những căn cứ để ĐBQH xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Cấp xã được ban hành VBQPPL

Đáng chú ý, luật quy định cho phép cấp huyện, xã được ban hành VBQPPL. Cấp huyện được ban hành nghị quyết HĐND huyện và đơn vị hành chính tương đương cùng quyết định của UBND cấp huyện. Cấp xã được ban hành nghị quyết của HĐND xã, phường, thị trấn và quyết định của UBND cấp xã.

Chủ nhiệm UB Pháp luật cho hay, nhiều ý kiến tán thành quy định thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã nhưng đề nghị có quy định chặt chẽ phạm vi, thủ tục, quy trình ban hành, nhất là với cấp xã.

Theo lí giải của UBTVQH, việc giao cho cấp huyện, xã ban hành VBQPPL là cần thiết để đảm bảo cho họ thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Về văn bản quy định chi tiết, ông Phan Trung Lý cho biết có ý kiến đề nghị các cơ quan không được “đẻ” thêm quy định, thêm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý ngoài luật. Đồng thời quy định rõ văn bản từ cấp bộ trở xuống không được “đẻ” thêm thủ tục hành chính.

Đồng tình với các ý kiến này, UBTVQH cho rằng, các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người dân, các thủ tục tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân cần phải được quy định trong các luật. Trường hợp cần phải quy định cụ thể trong văn bản của Chính phủ hoặc văn bản của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì luật sẽ quy định cụ thể.

Thu Hằng