Theo các quyết định được Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể ký, luân chuyển bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Lâm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thay ông Lê Kim Thành.

Ông Lê Kim Thành được chuyển sang giữ chức Vụ trưởng Vụ Đối tác  công - tư thay ông Nguyễn Danh Huy.

Ông Nguyễn Danh Huy được điều động sang làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư thay ông Nguyễn Duy Lâm.

Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm hàng loạt cục trưởng, vụ trưởng
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ Bộ GTVT

Ngoài việc hoán đổi 3 nhân sự trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường, Phó tổng biên tập báo Giao thông giữ chức Phó tổng biên tập Tạp chí GTVT.

 

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Cao Hiến, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/2.

Tại lễ công bố quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, việc điều động, luân chuyển, sắp xếp đề bạt này hoàn toàn trên cơ sở năng lực của cá nhân, yêu cầu công việc.

Ông Thể mong muốn những nhân sự được điều động, luân chuyển phải nỗ lực để hoàn thành tốt trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể nơi mình đứng đầu.

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm, điều động 7 nhân sự Công an Hà Nội

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm, điều động 7 nhân sự Công an Hà Nội

Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm 7 cán bộ, chiến sĩ giữ các chức vụ Trưởng phòng, Trưởng Công an các quận, huyện ở Hà Nội.

Vũ Điệp