Sáng nay (8/7), MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với MTTQ các tỉnh thành sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; triển khai kết luận của Đoàn Chủ tịch về "MTTQ Việt Nam vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước".

Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai cho biết khối MTTQ và Khối Dân vận có 2 thí điểm cần quan tâm. Một là chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ; hai là mô hình hoạt động chung cho hoạt động MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

Bộ Chính trị đề nghị dừng thí điểm Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận
Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai

Hiện nay, mô hình chung mới triển khai ở 2 tỉnh là Quảng Ninh và Bình Phước. Ban Dân vận TƯ đang đi khảo sát đánh giá mô hình ở Bình Phước. Còn thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ thì tương đối đi nhanh.

“Vừa rồi, Bộ Chính trị đã họp, ban hành kết luận đề nghị không mở rộng thí điểm nữa, tiến hành sơ kết, tổng kết theo đề xuất của MTTQ VN và Ban Dân vận TƯ. Bộ Chính trị cũng rất lắng nghe ý kiến của MTTQ và Ban Dân vận TƯ trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 18 ở những nơi thực hiện mô hình, cơ chế thí điểm”, bà Mai nói.

Nhiều nơi đã tách Trưởng ban Dân vận và Chủ tịch MTTQ

Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho rằng mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ cấp huyện dù TP chưa có đánh giá cụ thể nhưng hầu hết các quận huyện hiện nay không tiếp tục thực hiện mà tách Trưởng ban Dân vận và Chủ tịch MTTQ.

“Chỉ còn rất ít các đơn vị thực hiện, chỉ có 11 nhân sự cấp ủy viên có thể duy trì mô hình đồng thời này. Điều đó khẳng định sự cần thiết, xác định rõ nhiệm vụ của Trưởng ban Dân vận và tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho Chủ tịch MTTQ”, bà Hương nhấn mạnh.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng cho rằng mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ sớm tổng kết để triển khai trong cả nước. Hiện nay nhiều nơi có nhiều cách làm khác nhau, nơi thành công, nơi chưa.

Ông Hùng dẫn chứng ở cấp huyện của Hà Tĩnh, nơi nào điều kiện cơ quan Dân vận và Mặt trận đội ngũ cán bộ đồng đều và tốt, được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm thực sự đủ năng lực thì thực hiện tương đối có hiệu quả; ngược lại thì thực hiện rất khó khăn.

“Đối với cấp tỉnh, nhiệm vụ kiêm nhiệm này càng khó khăn hơn. Đề nghị TƯ hết sức cân nhắc”, ông Hùng nói.

 
Bộ Chính trị đề nghị dừng thí điểm Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận
Ảnh: Minh Đạt

Đề nghị cơ quan Nhà nước bắt buộc sử dụng hàng Việt Nam

Chủ tịch MTTQ Hà Tĩnh cũng nêu thực tế việc công an chính quy về xã là vấn đề được nhiều người nêu.

“Hiện nay, các đồng chí công an chính quy về xã có thu nhập cao hơn chính quyền địa phương, cấp ủy. Một số nơi hình thành bộ máy mới, ngang 1 bộ máy hành chính, chi tiêu như thế nhưng lực lượng công an viên thì lại khó khăn”, ông Hùng nói.

Ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch MTTQ TP Hải Phòng đề xuất TƯ sửa đổi quy định cho phép các tỉnh thành còn nguồn dư từ gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 được chuyển về quỹ Vì người nghèo và Phòng chống thiên tai để chi theo quy định.

Thực hiện hướng dẫn của Mặt trận, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nghị quyết hơn 1.000 tỷ. Tuy nhiên, tỉnh không xảy ra dịch bệnh, các nội dung chi chính quyền cũng đã lo tương đối.

“Chúng ta vừa huy động cao cho phòng chống Covid-19, từ giờ đến cuối năm các DN đang khó khăn, nếu tiếp tục huy động phòng chống thiên tai, huy động cho quỹ vì người nghèo thì chắc không đáp ứng được mục tiêu đề ra”, ông Liên phân tích.

Ngoài ra, Chủ tịch MTTQ TP Hải Phòng đề xuất trong phòng chống Covid-19 vừa qua, tinh thần, ý thức trách nhiệm nhân dân đang rất cao nên TƯ tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Nhưng đồng thời cần báo cáo Chính phủ có quy định cụ thể với cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước có những hàng hoá bắt buộc phải sử dụng hàng Việt Nam.

“Ví dụ như Nhà nước mua sắm xe ô tô thì nên mua xe sản xuất trong nước. Xe này hiện rất tốt”, ông Liên nói.

Thu Hằng

Cách thức giới thiệu trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương

Cách thức giới thiệu trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương

Khóa 11 có bốn nhân sự quá 60 tuổi là trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào BCH TƯ khóa 12 và một nhân sự là trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đại hội 13 việc này sẽ được thực hiện thế nào?