- Chiều nay, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa đã trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động nhân sự giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trương Quang Nghĩa, ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được Bộ Chính trị điều động và phân công giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ.

Bộ Chính trị bổ nhiệm 3 Phó Ban Kinh tế TƯ
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa trao quyết định bổ nhiệm

Hai Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ kiêm nhiệm được Ban Bí thư bổ nhiệm lần này gồm: Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính (thay cho ông Nguyễn Công Nghiệp đã nghỉ hưu) và ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương (thay ông Lê Dương Quang đã nghỉ hưu).

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ là sự ghi nhận, đánh giá cao của TƯ đối với những đóng góp của ông Trương Quang Nghĩa đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La.

 
Bộ Chính trị bổ nhiệm 3 Phó Ban Kinh tế TƯ

Trưởng Ban Kinh tế TƯ Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng 3 Phó Ban

"Ông Trương Quang Nghĩa là người có năng lực, được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, điều hành doanh nghiệp, thực tiễn từ địa phương, ngành, qua nhiều môi trường công tác luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó, được quần chúng nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm cao. Hai Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm là những Thứ trưởng có năng lực và bề dày kinh nghiệm của hai lĩnh vực kinh tế hết sức quan trọng của đất nước", ông Tô Huy Rứa nói.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa mong muốn trên cương vị mới, các Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.

Thanh Liêm