Tân Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cho rằng những thành tựu, kết quả địa phương đạt được trong nhiệm kỳ qua là nhờ sự cố gắng, đồng tâm hiệp lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy ý chí đoàn kết của các cấp ủy, tập thể, của các cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bí thư tỉnh Yên Bái: Có người không ứng cử để tạo điều kiện trẻ hóa cán bộ
Tân Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới, 13 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII không tái cử tham gia Ban Chấp hành khóa XIX.

Trong đó có 2 người được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động về Trung ương công tác. Đó là ủy viên Trung ương Phạm Thị Thanh Trà (Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII) và ông Nguyễn Chiến Thắng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh).

Một số người đủ tuổi nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Một số người chưa đến tuổi nghỉ nhưng không đủ tuổi tái cử theo quy định tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đã đề đạt nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm trước tuổi.

Đặc biệt, có người dù đủ điều kiện tái cử như ông Vũ Xuân Sáng, bà Nguyễn Thị Thu Hà (ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII), đã có đơn tự nguyện không tiếp tục ứng cử tham gia Ban Chấp hành khóa XIX, tạo điều kiện để Đảng bộ đổi mới Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ theo quy định.

Đồng thời tạo điều kiện để tỉnh tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, trẻ hóa cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ mới và những nhiệm kỳ tiếp theo.

 
Bí thư tỉnh Yên Bái: Có người không ứng cử để tạo điều kiện trẻ hóa cán bộ
Tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cùng với người tiền nhiệm Bí thư Yên Bái khóa XVIII Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: H.H

“Chúng ta ghi nhận, tôn vinh và đánh giá cao về công lao, cống hiến của tất cả các ủy viên Ban Chấp hành khóa XVIII không tái cử; ghi nhận, biểu dương các đồng chí dù còn đủ tuổi tái cử đã gương mẫu, tự nguyện không tham gia Ban Chấp hành khóa XIX để tạo điều kiện cho Đảng bộ đổi mới Ban Chấp hành, Ban Thường vụ bảo đảm cơ cấu và tỷ lệ theo quy định", tân Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.

Ông Duy chia sẻ thêm, Đại hội tin tưởng rằng dù ở bất cứ cương vị nào, ở môi trường công tác nào hay đã nghỉ hưu, các ủy viên Ban Chấp hành khóa XVIII không tái cử vẫn luôn giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến và kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển đi lên của Đảng bộ, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. 

Chiều nay, Đại hội bước vào phiên bế mạc, Ban Chấp hành khóa XIX và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII gồm 19 người (18 chính thức, 1 dự khuyết) ra mắt Đại hội. Đại hôi thông qua Nghị quyết và bế mạc.

Ngoài bầu 14 Ủy viên Ban Thường vụ khóa mới, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX cũng bầu 9 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khuyết 2 vị trí). Ông Nguyễn Minh Toàn (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

14 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

2. Ông Tạ Văn Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái

3. Ông Trần Huy Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII

4. Ông Vũ Quỳnh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII

5. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII

6. Ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái

7. Ông Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

8. Ông Chu Đình Ngữ, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn

9. Ông Ngô Hạnh Phúc, Giám đốc Sở Tài chính

10. Ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư huyện ủy Trấn Yên

11. Ông Nguyễn Minh Toàn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

12. Ông Lương Văn Thức, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

13. Bà Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ

14. Ông Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái.

Thu Hằng

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được Ban Chấp hành khóa XIX bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối.