Tại buổi khai mạc, Bí thư Đà Nẵng cho biết, sau thời gian dài TP chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch và sụt giảm mạnh.

Lần đầu tiên sau 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc TƯ, kinh tế TP tăng trưởng âm, kéo giảm tăng trưởng của cả nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bí thư Đà Nẵng: Khó khăn là phép thử về năng lực lãnh đạo
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Theo ông, những khó khó khăn này là "phép thử" về năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, HĐND và chính quyền các cấp của TP. Đồng thời, cũng chỉ ra hạn chế trong cơ cấu nền kinh tế, chưa thật bền vững trong phát triển…qua đó giúp TP có quyết tâm để đề ra các định hướng, giải pháp mang tính bền vững trong nhiệm kỳ đến.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu kỳ họp lần này, HĐND thành phố cần tập trung phân tích kỹ, đánh giá toàn diện những mặt đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2016.

Đặc biệt cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực tạo thêm nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Bí thư Đà Nẵng: Khó khăn là phép thử về năng lực lãnh đạo
Chủ tịch HĐND Đà Nẵng - Nguyễn Nho Trung
 

Giải ngân đầu tư công còn khiêm tốn

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - Nguyễn Nho Trung cho biết, bên cạnh chịu hậu quả nặng nề của dịch Covid-19 và thiên tai làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội thì một số chủ trương lớn của thành phố chưa được triển khai hiệu quả.

Việc tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, giải ngân đầu tư công dù đã rất nỗ lực nhưng con số đến thời điểm này còn khá khiêm tốn so với kế hoạch.

Ngoài ra, các bức xúc kéo dài trên một số lĩnh vực đời sống xã hội như ô nhiễm môi trường, an ninh nguồn nước… chưa được xử lý dứt điểm, trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp. Tinh thần trách nhiệm, tâm huyết vì sự phát triển của thành phố trong một số cán bộ, công chức chưa cao.

Ông Trung cho rằng, mặc dù nhiều chỉ tiêu năm 2020 không đạt kế hoạch nhưng với nền tảng đã được tạo dựng, Đà Nẵng sẽ tăng tốc, sớm khẳng định được vị thế của mình đối với khu vực miền Trung và cả nước.

Hồ Giáp

Bí thư Hà Nội: Chọn người có tín nhiệm cao nhất làm Phó Chủ tịch UBND TP

Bí thư Hà Nội: Chọn người có tín nhiệm cao nhất làm Phó Chủ tịch UBND TP

Theo ông Vương Đình Huệ, Thành ủy đã nghiêm túc, dân chủ, công khai tiến hành đầy đủ quy trình 5 bước, lựa chọn những người có tín nhiệm cao nhất trong số cán bộ được quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.