Tại buổi Lễ, ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã công bố Quyết định số 128/QĐ-BHXH ngày 22/01/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập BHXH thành phố Thủ Đức trực thuộc BHXH TP.HCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Quyết định nêu rõ BHXH Việt Nam quyết định thành lập BHXH thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập BHXH quận 2, BHXH quận 9 và BHXH quận Thủ Đức. BHXH thành phố Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Thủ Đức.

Thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức
Thừa ủy quyền của TGĐ BHXH Việt Nam, Phó TGĐ Trần Đình Liệu trao Quyết định thành lập BHXH TP.Thủ Đức cho ông Trần Dũng Hà, PGĐ BHXH TP.HCM trực tiếp phụ trách BHXH TP.Thủ Đức.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH thành phố Thủ Đức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo đó, BHXH thành phố Thủ Đức có chức năng giúp Giám đốc BHXH TP.HCM  tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý thu, chi BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thủ Đức theo quy định.

Với chức năng này, BHXH thành phố Thủ Đức sẽ triển khai các mảng công tác như: Xây dựng trình Giám đốc BHXH TP.HCM kế hoạch phát triển BHXH thành phố Thủ Đức dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia; khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT…

 
Thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức
Phó TGĐ Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi công bố, ông Đình Liệu cho biết, thời gian tới, BHXH thành phố Thủ Đức sẽ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM nói chung và thành phố Thủ Đức nói riêng; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Để BHXH thành phố Thủ Đức nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, ông Đình Liệu yêu cầu BHXH TP.HCM tiếp tục chỉ đạo hoàn tất công tác sắp xếp, bàn giao theo quy định, để BHXH thành phố Thủ Đức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời đảm bảo giải quyết chi trả chế độ chu đáo, an toàn, kịp thời tới người hưởng, tránh làm gián đoạn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đặc biệt, BHXH thành phố Thủ Đức cần tăng cường tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, cùng BHXH TP.HCM và toàn ngành góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển đối tượng.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị, các công chức, viên chức và người lao động thuộc BHXH thành phố Thủ Đức quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao gắn với phương châm hành động của Ngành năm 2021 là “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức từ ngày 1/1/2021, trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM có diện tích tự nhiên rộng trên 211km2 và quy mô dân số hơn 1 triệu người.

Thúy Ngà