Trong đó, hơn 14,5 triệu tham gia theo diện học sinh, sinh viên (HSSV), 3,5 triệu tham gia theo nhóm khác.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022 đạt hiệu quả, mục tiêu đạt 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH Việt Nam vừa ban hành các Công văn số 2396/BHXH-TST và 2392/BHXH-TT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) chỉ đạo tập trung triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh chủ động triển khai một số nội dung: Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022 trên địa bàn; quan tâm huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV, nhất là những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc ít người.

Hơn 18 triệu học sinh, sinh viên đang tham gia bảo hiểm y tế

Ngoài ra, BHXH các tỉnh cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022, trong đó, giao chỉ tiêu cho từng cơ sở giáo dục, tăng cường tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT, tiếp tục hướng dẫn HSSV thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số; phối hợp với các nhà trường hướng dẫn lập và gửi danh sách cấp thẻ theo hình thức giao dịch điện tử, phân công cán bộ kịp thời xét duyệt hồ sơ để cấp thẻ BHYT đối với HSSV đầu cấp và gia hạn giá trị sử dụng thẻ đối với các nhóm tham gia còn lại.

 

Hơn 18 triệu học sinh, sinh viên đang tham gia bảo hiểm y tế

Song song, BHXH các tỉnh, thành phố cũng kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo quy định; tổ chức đánh giá khen thưởng các cơ sở giáo dục và HSSV có thành tích xuất sắc.

BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn BHXH các tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHYT HSSV năm học 2021-2022 tại địa phương, nhấn mạnh ý nghĩa, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; thực hiện BHYT là tuân thủ pháp luật, là trách nhiệm công dân của mỗi HSSV; quỹ BHYT hỗ trợ y tế trường học thực hiện khám, chữa bệnh (KCB) trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV; quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong giai đoạn dịch Covid-19 đối với người có thẻ BHYT theo quy định, trong đó có HSSV; BHYT HSSV được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng 30% và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm (nếu có); ý nghĩa, tiện ích của ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, đặc biệt là tính năng cho phép người tham gia (trong đó có HSSV) được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để KCB thay thế cho thẻ BHYT giấy.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biễn phức tạp, BHXH Việt Nam đã đề nghị việc truyền thông bằng các hình thức linh hoạt, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch như: tuyên truyền gián tiếp (gửi tin nhắn qua điện thoại, qua ứng dụng VssID, tương tác qua mạng xã hội Zalo, Facebook, hội nghị trực tuyến…), tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, standee…), tổ chức các buổi livestream trước thềm năm học mới và định kỳ hàng tháng.

Thúy Ngà