Đề xuất hỗ trợ tiền cho lao động là F1, F2 đang phải cách ly y tế
Hỗ trợ kịp thời cho người lao động phải cách ly y tế sẽ giúp họ giảm khó khăn về tài chính

Cụ thể, BHXH Việt Nam đề xuất hỗ trợ 80 nghìn đồng/người/ngày (bằng mức tiền ăn trong thời gian cách ly, theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ). Thời gian hưởng là thời gian thực tế người lao động phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian áp dụng từ ngày 1/6 - 31/12/2021 (trường hợp thời điểm ban hành chính sách sau ngày 1/6/2021 thì được áp dụng từ ngày 1/6/2021).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan BHXH thực hiện chi trả cho người lao động theo phương thức do người lao động lựa chọn (chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả qua tài khoản cá nhân). Trường hợp trong thời gian cách ly người lao động chưa cung cấp đủ thông tin để xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ, thì có thể hoàn thiện việc cung cấp thông tin sau khi cách ly để hưởng chính sách hỗ trợ.

Lý giải về căn cứ xây dựng đề xuất này, đại diện BHXH Việt Nam cho rằng, trên cơ sở các quy định của Luật Việc làm và thực tiễn thực hiện chính sách BHTN, đề xuất của BHXH Việt Nam vừa bảo đảm tính pháp lý, vừa bảo đảm yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống, dịch Covid-19 ở nước ta.

 

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 28/5/2021, có gần 38.000 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện (trong đó có khoảng 26.000 người đang tham gia BHTN); khoảng 120.000 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó có khoảng 84.000 người đang tham gia BHTN).

Đại diện BHXH Việt Nam tính toán, với mức hỗ trợ 80 nghìn đồng/người/ngày, trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp theo phương án có đến 30.000 người mắc, khoảng 1,5 triệu người phải cách ly tập trung (trong đó, có khoảng 1 triệu người đang tham gia BHTN) và khoảng 4,5 triệu người phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó, có khoảng 3 triệu người đang tham gia BHTN) thì quỹ BHTN vẫn sẽ bảo đảm được nguồn kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

Đại diện BHXH Việt Nam khẳng định, việc hỗ trợ cho người lao động sẽ không làm phát sinh thêm chi phí cho ngân sách Nhà nước, bảo đảm cân đối quỹ BHTN trong dài hạn, không phát sinh chi phí nhưng vẫn bảo đảm nguồn nhân lực cho sản xuất, kinh doanh với người sử dụng lao động.

Việc hỗ trợ kịp thời cho người lao động phải cách ly y tế sẽ giúp giảm bớt được khó khăn về tài chính, trong bối cảnh thu nhập của họ bị giảm khi phải nghỉ việc; từ đó, giúp người lao động được bảo vệ tốt hơn trước rủi ro bất khả kháng.

Thúy Ngà