Ban Chấp hành ASSA 37 họp thảo luận, đề xuất nhiều vấn đề quan trọng trong thực hiện an sinh xã hội khu vực
Các điểm cầu tham dự cuộc họp

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Haji Omar bin Mohd. Dali- Chủ tịch ASSA đánh giá cao những chia sẻ, trao đổi của các thành viên trong phiên toàn thể. Đồng thời, đề nghị các thành viên thông qua Biên bản họp Ban Chấp hành ASSA 36- biên bản có 17 trang được 100% đại biểu tham dự biểu quyết thông qua.

Một vấn đề nhận được nhiều quan tâm của các thành viên là xây dựng, xác định tiêu chí thành viên mới của ASSA. Theo đó, hầu hết các thành viên nhất trí các tiêu chí đề xuất gồm: Thành viên của ASEAN; Tổ chức Phi lợi nhuận; Có liên quan đến an sinh xã hội; lĩnh vực dịch vụ công.

Các thành viên cũng thảo luận, ủng hộ đề xuất nghiên cứu thành lập Ban Thư ký thường trực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và điều phối một cách toàn diện các chương trình, kế hoạch về chia sẻ kinh nghiệm, dữ liệu trong Hiệp hội.

Về các khoản cam kết đầu tư bền vững cũng được nêu lên tại cuộc họp Ban Chấp hành. Theo đó, cần phải đảm bảo sự bền vững của những đầu tư đó phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đã đề ra. Tuy nhiên, theo ý kiến các tổ chức thành viên, cần phải bàn thảo thêm để xác định rõ các tiêu chí đầu tư hiệu quả, bởi mỗi tổ chức an sinh xã hội sẽ có một đầu tư khác nhau…

Tại phần nêu ý kiến, đề xuất của các tổ chức thành viên, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh góp ý: Hiện tại trang website của Hiệp hội đã có tương đối đầy đủ các đầu mục, tuy nhiên mức độ tương tác của các tổ chức thành viên và đối tác với trang web vẫn còn hạn chế. Do đó, thời gian tới, BHXH Việt Nam kêu gọi các tổ chức thành viên tăng cường khai thác, bổ sung thông tin cho các chuyên mục như: Thông tin về các Hội Nghị, Hội thảo và các khóa đào tạo (trực tuyến hoặc trực tiếp) và các tài liệu, nghiên cứu lên website của Hiệp hội để các thành viên quan tâm có thể đăng ký tham gia, học hỏi. BHXH Việt Nam cũng đề xuất tăng cường chia sẻ, kết nối với các đối tác ngoài ASSA. Theo đó, Ban chấp hành ASSA có thể cân nhắc mở rộng lồng ghép các cuộc Đối thoại theo cơ chế ASSA+1 hoặc ASSA+2 với các đối tác quốc tế ngoài ASSA do BCH lựa chọn. Đối với đối tác lựa chọn cho đối thoại ASSA+1 hoặc ASSA+2, đối tác phải là những đối tác có uy tín, kinh nghiệm và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng và hệ thống an sinh xã hội của ASEAN phát triển bền vững.

 
Ban Chấp hành ASSA 37 họp thảo luận, đề xuất nhiều vấn đề quan trọng trong thực hiện an sinh xã hội khu vực
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thảo luận, chia sẻ tại cuộc họp

BHXH Việt Nam cũng đề xuất, các thành viên ASSA hưởng ứng sáng kiến của Việt Nam đã được Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020 thông qua triển khai các sáng kiến thiết thực như: Lập Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19; kho dự phòng vật tư y tế khu vực ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp; Khung Chiến lược ASEAN về ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp; Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch Thực hiện. BHXH Việt Nam kêu gọi các tổ chức thành viên ASSA duy trì, phát triển tinh thần hợp tác vốn có của ASEAN, ASSA; tăng cường gắn kết nội khối, chủ động, thích ứng với những diễn biến khó lường của khu vực và thế giới.

Trước mắt, BHXH Việt Nam đề xuất Hiệp hội ASSA xây dựng một chiến lược ứng phó về an sinh xã hội, với các tình trạng khẩn cấp cho người lao động, đặc biệt là người lao động di cư khu vực ASEAN, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong nền kinh tế. Đồng thời, đề xuất hợp nhất nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA và Chủ tịch ASEAN, do hiện tại nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA đang sớm hơn 1 năm so với nhiệm kỳ ASEAN, qua đó giúp các hoạt động của ASSA được lồng ghép và điều phối hiệu quả hơn.

Ban Chấp hành ASSA 37 họp thảo luận, đề xuất nhiều vấn đề quan trọng trong thực hiện an sinh xã hội khu vực
Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam

Tại cuộc họp, các thành viên đều thống nhất và ủng hộ đề xuất hợp nhất Năm Chủ tịch ASSA và Năm Chủ tịch ASEAN. Tuy nhiên, vấn đề đưa các hoạt động của ASSA chính thức vào ASEAN cần được cân nhắc trong dài hạn và cần xây dựng một lộ trình thích hợp. Do đó, các tổ chức thành viên cần tham vấn Bộ Ngoại giao của quốc gia mình; trên cơ sở đó xây dựng đề cương và lộ trình cụ thể làm căn cứ trao đổi, đề xuất với ASEAN…

(Theo baohiemxahoi)