Thời sự

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp

01/02/2021 | 06:00

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng, Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIIIQuê quán của 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử

Sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội.

Hơn 1.500 đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt.

Tiếp đó, các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội XIII.

9h35

Đại hội làm lễ chào cờ, chính thức kết thúc phiên làm việc kéo dài 7 ngày.

Xem thêm:

Tổng Bí thư: Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn"

Tổng Bí thư: Không được tự mãn, kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn"

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vinh dự bao giờ đi đôi trách nhiệm, vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo.

9h15

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII.

XEM VIDEO:

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển và với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc sớm gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội XIII

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 ủy viên tiêu biểu cho 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát lại một số nội dung quan trọng trong các Văn kiện Đại hội XIII.

Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá đóng góp to lớn của các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII lần này không tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

“Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các nhân sự đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân, đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; phát huy trí tuệ, hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu hoàn thành Nghị quyết và các nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội XIII thông qua.

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn đảng toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

8h33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phát biểu ra mắt Đại hội.

XEM VIDEO:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại hội, các đại biểu “đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, đã giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng mà cũng vô cùng vinh dự.

{keywords}
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt

Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân: tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được; cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta; tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban bộ ngành Trung ương và địa phương…

{keywords}
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội

Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bậc lão thành cách mạng, các bậc đàn anh đi trước đã nêu gương. Chúng tôi sẽ cố gắng học tập để kế thừa, phát huy kết quả mà các đồng chí cùng toàn Đảng, toàn dân đã đạt được trong thời gian qua.

Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn tới trong các văn kiện Đại hội XIII. Có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàng khó khăn, thử thách, có những điều không lường trước được. Cho nên tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn, học tập, làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tập thể 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xin hứa với Đại hội sẽ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao như Bác Hồ nói, Đại hội là một dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng nhân dịp năm mới: “Chúc năm mới thắng lợi mới, nhất định Tổ quốc chúng ta ngày càng vinh quang hơn, ngang với cường quốc năm châu như Bác Hồ nói”.

8h20

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

XEM VIDEO:

Sáng 31/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, BCH Trung ương khóa XIII đã họp phiên thứ nhất, bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 Ủy viên Trung ương được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 thành viên; ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII ra mắt Đại hội.

{keywords}
Ban Chấp hành T.Ư ra mắt Đại hội

Xem thêm:

Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Chi tiết 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Tại phiên bế mạc Đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa mới gồm 19 thành viên đã ra mắt, ông Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

8h10

Ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, thành viên Đoàn Thư ký báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

XEM VIDEO:

Ông Thuận Hữu cho biết, Đại hội đã bỏ phiếu thống nhất chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội cũng đồng ý quan điểm chỉ đạo: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Đại hội cũng thống nhất, mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội cũng nhất trí với mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
- Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
- Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2021 – 2025 trong khoảng 6,5% - 7%/năm.

8h

Mở đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành, giới thiệu các đại biểu dự phiên bế mạc.

XEM VIDEO:

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc đại hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội công bố danh sách thư, điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Đại hội XIII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Đại hội XIII

Toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1/2/2021.

Phát biểu của ông Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát biểu của ông Võ Văn Thưởng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn văn phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tại phiên Bế mạc, sáng 1/2/2021.

Trần Thường - Thu Hằng - Hồng Nhì - Phạm Hải

 
 
 
Tin Liên Quan
18 ủy viên Bộ Chính trị vừa đắc cử khóa XIII5 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIIINhững ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử Trung ương khóa XIII29 tướng lĩnh quân đội, công an trong Trung ương khóa XIIIĐộ tuổi của 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
 

Đọc thêm tin

 
 
 
 
 
 
 
Tin cùng chuyên mục 
 
video box

Đọc nhiều nhất

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị